Kolejny kurs za nami :-)

Kurs 06.07.2020

 

Tylko w Akademii Operatora najnowsza koparkoładowarka, 

Kurs na koparkoładowrkę tylko 750zł* tylko do końca lipca, 

*cena szkolenia nie obejmuje kosztów egzaminu oraz kosztów badań lekarskich.

Zapytanie ofertowe 16.07.2019

 

 

 

Zapytanie ofertowe

Związku z realizacją projektu w ramach

Projekt grantowy realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 –2020

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”

Poddziałanie 1.2.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa -ZIT WrOF”

 

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym.

dokumenty do pobrania:

zapytanie ofertowe AS. pdf

Formularz ofertowy zał nr 1 AS Czysty. docx

 

 

 

 

PROJEKTY UE 10.10.2019

 

 

 

 

PROJEKTY UE

Realizowane Projekty:

 

  1. Nazwa beneficjenta (Grantobiorcy):  Akademia Szkoleń Sp. z o.o.; Ul. Bierutowska 1a; 51-317 Wrocław;  NIP 8952039338
  2. Tytuł Projektu (Grantu):  „Elearning NDT – szansa na rozwój kwalifikacji kadry inspektorów badań nieniszczących”.
  3. Nazwa i tytuł Projektu:Projekt grantowy realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 –2020

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”

Poddziałanie 1.2.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa -ZIT WrOF”

  1. Numer i data zawarcia umowy z Grantodawcą:

WARR-RPO 1.2.2-012/19-00, zawarta w dniu 18-07-2019

  1. Finansowanie Projektu (Grantu):

Grant jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wysokość udzielonego dofinansowania: Kwota dofinansowania wynosi 97749,99, procent dofinansowania wynosi 85%.

 

 

 

 

 

 

Montażysta żurawi wieżowych tylko w Akademii Operatora! 18.11.2016

Montażysta żurawi wieżowych tylko w Akademii Operatora!


Żurawie wieżowe – montaż tylko w Akademii Operatora!


Nasza Akademia Operatora może pochwalić się jako jedna z nielicznych firm w Polsce organizacja tak wyspecjalizowanych szkoleń. Jesteśmy dumni z naszych klientów i z naszych instruktorów.

Zapraszamy do Akademii Operatora.

Już w grudniu zrealizujemy szkolenia z zakresu koparek wielonaczyniowych i nowe szkolenia dla montażystów i operatorów żurawi wieżowych.