• »
 • Oferta
 • »
 • Kurs na wózki widłowe Wrocław - szkolenie UDT w Akademia Operatora

Kurs operatora na wózki widłowe we Wrocławiu

Kurs na wózki widłowe Wrocław - szkolenie UDT w Akademia Operatora

Kurs operatora wózka widłowego w Akademii Operatora

W Akademii Operatora szkolimy przyszłych operatorów wózków widłowych. Kurs prowadzą wykładowcy oraz instruktorzy, którzy mają wieloletnie doświadczenie w obsłudze pojazdów podnośnikowych i w przejrzysty sposób przekazują wiedzę teoretyczną. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają zagadnienia z zakresu budowy i bezpiecznej obsługi urządzeń transportu bliskiego.

Rodzaje wózków widłowych

Wózek widłowy (wózek jezdniowy podnośnikowy) to kołowy pojazd mechaniczny wyposażony w napęd silnikowy. Służy do transportu towarów umieszczonych na paletach przy zachowaniu bliskiej odległości. Można spotkać również wózki widłowe, w których zastosowano inny rodzaj napędu niż spalinowy, m.in. gazowy i elektryczny. Ponadto istnieje podział wózków widłowych ze względu na przeznaczenie.

Wyróżnia się m.in.:

- wózki widłowe czołowe,
- wózki widłowe boczne (operator jest usytuowany bokiem do kierunku jazdy),
- wózki widłowe ze zmiennym wysięgiem,
- wózki widłowe z wysuwanym masztem,
- wózki widłowe bramowe,
- wózki widłowe terenowe.

Operator wózków widłowych

Obsługa wózków widłowych to odpowiedzialna praca. Operatorzy muszą zdobyć odpowiednie kwalifikacje, które potwierdzą zdobyte przez nich umiejętności teoretyczne i praktyczne. Uprawnienia do obsługi wózków widłowych uzyskuje się po zdaniu państwowego egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Przyszli operatorzy wózków widłowych mogą znaleźć pracę w magazynach i zakładach produkcyjnych. Do najważniejszych obowiązków na tym stanowisku zalicza się: transport towarów, załadunek i rozładunek, a także kontrolę stanu technicznego pojazdu i naprawianie drobnych usterek.

Szkolenie operatorów wózków widłowych:

Kurs operatorów wózków widłowych w Akademii Operatora obejmuje 13,5 godzin zajęć teoretycznych oraz 5-10 godzin zajęć praktycznych. Każdy uczestnik szkolenia umawia się z instruktorem na zajęcia praktyczne indywidualne, w dogodnych terminach. 

Wymaganie wstępne:

Kurs na operatora wózków widłowych może rozpocząć każdy, kto:

 • ukończył 18 rok życia,

 • ma minimum wykształcenie podstawowe,

 • uzyskał orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń transportu bliskiego.

Aby przystąpić do kursu na wózki widłowe, nie trzeba posiadać prawa jazdy.

Terminy szkoleń na wózki widłowe:

Zajęcia teoretyczne operatorów wózków widłowych w Akademii Operatora rozpoczynają się w każdy:

 • pierwszy wtorek miesiąca,
 • drugi wtorek miesiąca,
 • trzeci wtorek miesiąca.

Czas trwania:

 • 3 dni (wtorek, środa i czwartek) w godz. 16:30-20:00.

Dla grup powyżej 4 osób możemy zorganizować szkolenie indywidualne w dogodnym terminie zaproponowanym przez uczestników.

 

Miejsce szkolenia:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzimy w naszych palcówkach szkoleniowych na terenie:

 • Wrocławia,

 • Łodzi,

 • Opola,

 • Radomia 

 • w innych miastach (zaproponowanych przez uczestników szkolenia).

Szkolenie na wózki widłowe obejmuje przygotowanie teoretyczne i praktyczne do państwowego egzaminu na operatora wózków widłowych.

Podczas części teoretycznej kursant poznaje:

 • budowę i zasadę działania wózków widłowych,

 • aktualne przepisy dozoru technicznego oraz zasady BHP,

 • obowiązki operatora i najlepsze praktyki przy obsłudze wózków widłowych.

Informujemy, że istnieje możliwość realizacji szkoleń z zakresu urządzeń transportu bliskiego w miejscu zaproponowanym przez uczestników kursu. Przebieg i forma szkolenia na operatora wózków widłowych dostosowywana jest do preferencji oraz potrzeb poszczególnych grup kursantów.

Egzamin UDT na wózki widłowe we Wrocławiu:

Egzamin na operatora wózków widłowych składa się z części teoretycznej i praktycznej. Pierwsza część to test jednokrotnego wyboru – w celu uzyskania pozytywnego wyniku kandydat musi udzielić prawidłowej odpowiedzi na 11 z 15 wylosowanych pytań. Następnie podczas części praktycznej egzaminatorzy oceniają umiejętność jazdy i wykonywania manewrów wózkiem widłowym.

Po zakończonym szkoleniu kandydaci na operatorów zdają egzamin przed komisją powołaną przez dyrektora Urzędu Dozoru Technicznego.

Termin egzaminu zawsze jest ustalany w czasie trwania szkolenia – w Akademii Operatora wszystkie formalności załatwiamy w imieniu kursanta.

Cena egzaminu na operatora wózków widłowych wynosi 250 zł i obejmuje wydanie legitymacji operatora.

Uwaga! Tylko certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego uprawnia do obsługi:

Prosimy szczególną uwagą zwrócić na zielone świadectwa, które nie mają żadnej wartości i umocowania prawnego.

Wyjaśnienie:

Bez zdanego egzaminu przed komisją UDT nie można operować żadnym UTB. Dla lepszego zrozumienia można porównać ten rodzaj uprawnień do egzaminu na prawo jazdy – osoby, które nie uzyskają pozytywnego wyniku, nie mogą prowadzić pojazdu.

Akademia Operatora uzyskała certyfikat ISO. Szkolimy operatorów z zakresu wszystkich urządzeń podlegających pod Urząd Dozoru Technicznego z należytą starannością. 

Wzór uprawnień obsługi urzadzeń transportu bliskiego:

 

 

 

WIDAĆ RÓŻNICĘ!!!

Wydaj pieniądze właściwie! Tak ciężko się je zarabia!

 Nie daj się oszukać! 

Uprawnienia na wózki widłowe:

Po kursie na operatora wózka widłowego każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia w zakresie bezpiecznej obsługi wózków widłowych.

Takie zaświadczenie umożliwia jedynie przystąpienie do egzaminu państwowego przeprowadzanego przez UDT – dokument nie uprawnia do obsługi wózków widłowych.

Do 2019 roku uprawnienia operatora wózków widłowych były bezterminowe, a kandydat mógł zdobyć pozwolenie na obsługę trzech różnych kategorii pojazdów:

Jak długo ważne są uprawnienia na wózki widłowe?

Obecnie wydawane uprawnienia są wydawane na czas określony. W przypadku kategorii I WJO czas ważności certyfikatu wynosi 5 lat, natomiast II WJO i III WJO – 10 lat. Zdobyte uprawnienia potwierdza certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego.

Od 2019 roku nie ma również możliwości uzyskania uprawnień w trakcie szkoleń wewnętrznych organizowanych przez zakład pracy.

Po zdanym egzaminie państwowym przyszli operatorzy wózka widłowego otrzymają plakietki operatora wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

 • Czas oczekiwania na plakietkę wynosi około 2-3 tygodni. 

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i prowadzisz własną działalność, pamiętaj, że od 2019 roku nie masz już możliwości wystawiania imiennych zakładowych uprawnień zezwalających na obsługę wózków widłowych w miejscu pracy. Każdy operator wózka widłowego musi posiadać uprawnienia nadane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Cena: 600 PLN

Kurs operatora wózka widłowego ✓ szkolenie UDT we Wrocławiu ➜ Zapisz się ☎ 57 57 57 408 - Akademia Operatora

Zapisz się!

Kontakt: 502 025 383