• »
 • Oferta
 • »
 • Kurs operatora koparki jednonaczyniowe

Kurs operatora koparki jednonaczyniowe

Kurs operatora koparki jednonaczyniowe

Uprawnienia na operatora koparki jednonaczyniowej

Uprawnienia operatora koparki jednonaczyniowej dzielą się na dwie klasy:

 • klasa III uprawnia do obsługi wszystkich koparek jednonaczyniowych do 25 ton masy eksploatacyjnej.
 • klasa I - przy której można obsługiwać wszystkie koparki.

Powyższe uprawniania operatora koparki można uzyskać na podstawie ukończonego szkolenia. Można je odbyć w placówce uznanej przez Sieć badawczą Łukasiewicz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Szkolenia musimy robić w kolejności od III do I klasy.

Jeżeli chciałbyś uzyskać od razu uprawniania w klasie I, jest to do zrobienia. Jednak musisz odbyć kurs zarówno na niższą jak i wyższą. Na szczęcie zdajesz tylko jeden egzamin zarówno praktyczny jak i teoretyczny na koparki jednonaczyniowe klasa 1 wszystkie.

Operator po ukończeniu kursu na koparki we Wrocławiu, nabywa również prawo do używania wszelkiego osprzętu przeznaczonego do danej maszyny np. młoty wyburzeniowe, nożyce itp.

AKADEMIA OPERATORA JEST JEDYNĄ FIRMĄ UPRAWNIONĄ DO SZKOLENIA NA WSZYSTKIE KLASY KOPAREK!

Zakres uprawnień operatora koparki - klasy

Koparka klasa III - uprawnienia do pracy koparką jednonaczyniową o masie eksploatacyjnej do 25t,

Koparka klasa I - uprawnienia do pracy koparką jednonaczyniową bez ograniczeń, 

Jak wygląda szkolenie na koparki we Wrocławiu?

Szkolenie realizowane jest na podstawie przygotowanego programu szkolenia przez IMBiGS. Kursy prowadzą ośrodki uznane przez instytut. Szkolenia na koparki jednonaczyniowe prowadzone są zarówno w części teoretycznej jak i praktycznej.

Posiadanie wysłanego sprzętu szkoleniowego zagwarantuje Ci odpowiednią ilość godzin zajęć praktycznych. Posiadamy bogatą ofertę szkoleń zarówno w tygodniowych jak i weekendowych. Posiadamy swój sprzęt szkoleniowy taki jak:

 • koparki,
 • ładowarki,
 • koprkoładowarki,
 • wielozadaniowe nośniki osprzętów,
 • przecinarki do nawierzchni dróg,
 • zagęszczarki,
 • piły mechaniczne do ścinki drzew,
 • kosy spalinowe oraz wiele wiele innych.

Uczestnikom szkolenia zapewniamy odzież ochronną. Nasze sale wykładowe spełniają wymogi BHP, PPOŻ, SANEPID, poligon (plac manewrowy) jest odgrodzony od innych przestrzeni oraz zapewnia wykonanie wszystkich manewrów.

WYMAGANIA WSTĘPNE

Szkolenia operatorów KOPARKI JEDNONACZYNIOWEJ organizowane przez Akademię Dobrej Jazdy może rozpocząć osoba, która spełnia następujące wymagania:

1. Posiada wykształcenie, co najmniej podstawowe.

2. Posiada zaświadczenie lekarskie.

3. Ukończone 18 lat.

 

UWAGA!!! W przypadku braku stażu zgłoś się do Akademii Dobrej Jazdy - istnieje możliwość odbycia szkolenia wstępnego.

Zajęcia teoretyczne na koparki

Zajęcia teoretyczne prowadzone są przez doświadczoną kadrę wykładowców-inżynierów wywodzących się z branży lotniczej, motoryzacyjnej, konstrukcyjnej oraz naukowej. Prawdziwa, wybuchowa mieszanka młodości z doświadczeniem powoduję, że wiedza uzyskiwana na kursie na długo zastaje w głowach uczestników. Lekkość i przejrzystość informacji przekazywanych przyszłym lub obecnym operatorom oraz spojrzenie na mechanikę z punktu widzenia naukowca, konstruktora, praktyka buduje u uczestników poczucie zadowolenia z zajęć oraz sprawia, że zajęcia są ciekawe i przydatne.

Łączny czas trwania zajęć teoretycznych wynosi 116 godzi lekcyjnych.

Podczas zajęć teoretycznych realizowane są następujące przedmioty:

1.Użytkowanie eksploatacyjne.

2. Dokumentacja techniczna.

3. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

4. Podstawy Elektrotechniki.

5. Silniki spalinowe.

6. Elementy hydrauliki.

7. Budowa KOPARKI JEDNONACZYNIOWEJ

8. Technologoa robót KOPARKĄ JEDNONACZYNIOWEJ 

Zajęcia praktyczne na kursie operatora Koparki:

Zajęcia praktyczne odbywają się we Wrocławiu przy ul. Opolskiej 1-3. Prowadzone są w grupach kilku osobowych, na którą przypada 60h praktyki. Podczas zajęć każdy przyszły operator koparki nabywa niezbędne umiejętności operowania maszyną budowlaną. Poznana zasady bezpiecznej eksploatacji maszyn budowlanych oraz zapoznaje się z techniką wykonywania prac ziemnych.

Jak wygląda egzamin na koparki jednonaczyniowe?

Kończąc szkolenie na koparki jednonaczyniowe powinieneś w ośrodku, w którym realizowałeś szkolenie zdać egzamin przed komisją powołana przez IMBIGS.

Egzamin na koparki składa się z części praktycznej i teoretycznej:

 • W pierwszej kolejności zdajesz egzamin praktyczny, składa się on z etapu obsługowego, uczestnik otrzymuje do wykonania dwa zadania związane z przygotowaniem maszyny lub urządzenia do pracy, a w przypadku rusztowań budowlano-montażowych metalowych dwa zadania związane z przygotowaniem do montażu.
 • Następnie jest etap produkcyjno-technologiczny w tym etapie uczestnik otrzymuje jedno zadanie dotyczące technologii robót, czyli wykonuje pracę koparką jednonaczyniową np. przewożąc urobek. Po zdanym egzaminie praktycznym możesz przystąpić do egzaminu teoretycznego. Przed rozpoczęciem egzaminu na koparki jednonaczyniowe egzaminator sprawdzi Twoją tożsamość.
 • Następnie wylosujesz jeden arkusz egzaminacyjny z części teoretycznej, w którym znajduje się 6 pytań. Zdasz egzamin jak udzielisz czterech poprawnych odpowiedzi. Uzyskując wynik pozytywny z obydwu części stajesz się operatorem koparki jednonaczyniowej. Uprawnienia otrzymasz około 30 dni od daty egzaminu.

Koparka jednonaczyniowa

KOPARKA JEDNONACZYNIOWA to maszyna, która podobnie jak koparko-ładowarka uczestniczy w większości realizowanych projektów budowlanych. Dużą zaletą tej maszyny jest szybkość załadunku materiałów sypkich oraz większy zakres pracy przy realizacji wykopów. Koparka na podwoziu gąsienicowym idealnie sprawdza się w terenie błotnistym, podmokłym. Koparki tego typu często używane są przy wyburzeniach, ramię koparki osiąga nawet 60 metrów długości oraz istnieje możliwość mocowania różnego rodzaju osprzętu np. młoty wyburzeniowe, nożyce, itp.

Cena: 1750 PLN

Szkolenia operatorów koparki jednonaczyniowej. Prawdopodobnie posiadamy najlepszą oferte szkoleniową -zapraszamy.

Zapisz się!

Kontakt: 502 025 383