• »
 • Oferta
 • »
 • Kurs operatora koparki jednonaczyniowe

Kurs operatora koparki jednonaczyniowe

Kurs operatora koparki jednonaczyniowe

Kurs na operatora koparki w Akademii Dobrej Jazdy

Akademia Operatora organizuje kurs na koparkę, który pozwoli Ci zdobyć uprawnienia potrzebne do podjęcia pracy na stanowisku operatora. Zapewniamy niezbędne zaplecze techniczne, w tym koparki jednonaczyniowe producentów, takich jak JCB, CAT czy Volvo oraz instruktorów-praktyków, którzy zadbają o przekazanie wiedzy na temat budowy i obsługi maszyn, co pozwoli Ci zdać egzamin i rozpocząć nową ścieżkę zawodową.

Uprawnienia na koparkę - co obejmują?

Uprawnienia operatora koparki jednonaczyniowej dzielą się na dwie klasy:

 • klasa III – uprawnia do obsługi wszystkich koparek jednonaczyniowych do 25 ton masy eksploatacyjnej.
 • klasa I – uprawnia do obsługi wszystkich typów koparek.

Powyższe uprawniania możesz uzyskać na podstawie ukończonego kursu na koparki w naszym ośrodku szkoleniowym. Akademia Operatora została uznanie Sieci badawczej Łukasiewicz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Kurs na operatora koparki w celu zdobycia wszystkich uprawnień należy wykonywać w kolejności od III do I klasy.

Jeżeli chciałbyś uzyskać od razu uprawniania w klasie I – możemy Ci w tym pomóc. Jednak musisz odbyć kurs zarówno na niższą jak i wyższą. Jednoczesne uczestnictwo w dwóch kursach na koparki kończy się podejściem tylko do jednego egzaminu, który obejmuje materiał teoretyczny oraz część praktyczną z programu szkoleniowego dla wszystkich koparek jednonaczyniowych klasy 1.

Operator po ukończeniu kursu na koparki we Wrocławiu, nabywa również prawo do używania wszelkiego osprzętu przeznaczonego do danej maszyny np. młotów wyburzeniowych, nożyc i wielu innych.

Akademia Operatora jako jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce ma uprawnienia do przeprowadzania kursu na koparki wszystkich klas. Dziękujemy za zaufanie!

Kurs na koparkę - klasy i uprawnienia

Kurs na koparki klasy III – przygotowuje do zdobycia uprawnień do pracy koparką jednonaczyniową o masie eksploatacyjnej do 25t.

Kurs na koparki klasy I – przygotowuje do zdobycia uprawnień do pracy koparką jednonaczyniową bez ograniczeń.

Jak wygląda kurs na koparki we Wrocławiu?

Kurs na koparki realizowany jest na podstawie przygotowanego programu szkolenia przez IMBiGS. Szkolenia prowadzą ośrodki uznane przez instytut – w tym nasza Akademia Operatora. Szkolenia na koparki jednonaczyniowe prowadzone są zarówno w części teoretycznej jak i praktycznej.

Nasz sprzęt szkoleniowy zagwarantuje Ci odpowiednią ilość godzin zajęć praktycznych. Posiadamy bogatą ofertę szkoleń zarówno w tygodniowych jak i weekendowych. Posiadamy swój sprzęt szkoleniowy m.in.:

 • koparki,
 • ładowarki,
 • koparko-ładowarki,
 • wielozadaniowe nośniki osprzętów,
 • przecinarki do nawierzchni dróg,
 • zagęszczarki,
 • piły mechaniczne do ścinki drzew,
 • kosy spalinowe oraz wiele innych.

W czasie kursu na koparki uczestnikom zapewniamy odzież ochronną. Nasze sale wykładowe spełniają wymogi BHP, PPOŻ, SANEPID, poligon (plac manewrowy) jest odgrodzony od innych przestrzeni oraz zapewnia wykonanie wszystkich manewrów, które przygotują Cię do bezpiecznej, sprawnej – i przede wszystkim – samodzielnej obsługi koparki po zakończeniu kursu.

Kurs na koparkę - wymagania wstępne

Kursy na operatora koparki jednonaczyniowej organizowane przez Akademię Dobrej Jazdy może rozpocząć osoba, która spełnia następujące wymagania:

 • posiada co najmniej podstawowe wykształcenie,
 • posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora koparek jednonaczyniowych,
 • ma ukończone 18 lat.

UWAGA!!! W przypadku braku stażu zgłoś się do Akademii Dobrej Jazdy – istnieje możliwość odbycia szkolenia wstępnego przed rozpoczęciem kursu na koparki.

Jak wyglądają zajęcia teoretyczne kursy na koparki?

Zajęcia teoretyczne podczas kursu na operatora koparek prowadzone są przez doświadczoną kadrę wykładowców-inżynierów wywodzących się z branży lotniczej, motoryzacyjnej, konstrukcyjnej oraz naukowej. Prawdziwa, wybuchowa mieszanka młodości z doświadczeniem powoduję, że wiedza uzyskana na kursie na długo zostaje w głowach uczestników. Lekkość i przejrzystość informacji przekazywanych przyszłym lub obecnym operatorom oraz spojrzenie na mechanikę z punktu widzenia naukowca, konstruktora, praktyka buduje u uczestników poczucie zadowolenia z zajęć oraz sprawia, że zajęcia są ciekawe i przydatne.

Łączny czas trwania zajęć teoretycznych wynosi 116 godzin lekcyjnych.

Podczas zajęć teoretycznych realizowane są następujące przedmioty:

 • Użytkowanie eksploatacyjne.
 • Dokumentacja techniczna.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • Podstawy Elektrotechniki.
 • Silniki spalinowe.
 • Elementy hydrauliki.
 • Budowa koparki jednonaczyniowej
 • Technologia robót koparką jednonaczyniową

Zajęcia praktyczne - kurs operatora koparki:

Zajęcia praktyczne na kursie na koparki odbywają się we Wrocławiu przy ul. Opolskiej 1-3. Prowadzone są w grupach kilku osobowych – na każdą przypada 60 h praktyki. Podczas zajęć każdy przyszły operator koparki nabywa niezbędne umiejętności operowania maszyną budowlaną. Pozna zasady bezpiecznej eksploatacji maszyn budowlanych oraz zapoznaje się z techniką wykonywania prac ziemnych.

Jak wygląda egzamin po kursie na koparki jednonaczyniowe?

Kończąc szkolenie na koparki jednonaczyniowe powinieneś w ośrodku, w którym realizowałeś szkolenie zdać egzamin przed komisją powołana przez IMBIGS.

Egzamin operatora na koparki – część teoretyczna i praktyczna

W pierwszej kolejności zdajesz egzamin praktyczny – składa się on z etapu obsługowego, uczestnik otrzymuje do wykonania dwa zadania związane z przygotowaniem maszyny lub urządzenia do pracy, a w przypadku rusztowań budowlano-montażowych i metalowych – dwa zadania związane z przygotowaniem do montażu.

Następnie jest etap produkcyjno-technologiczny. W tym etapie uczestnik otrzymuje jedno zadanie dotyczące technologii robót, czyli wykonuje pracę koparką jednonaczyniową np. przewożąc urobek. Po zdanym egzaminie praktycznym możesz przystąpić do egzaminu teoretycznego. Przed rozpoczęciem egzaminu na koparki jednonaczyniowe egzaminator sprawdzi Twoją tożsamość, dlatego nie zapomnij o zabraniu ze sobą dokumentów.

Następnie wylosujesz jeden arkusz egzaminacyjny z części teoretycznej, w którym znajduje się 6 pytań. Zdasz egzamin po udzieleniu czterech poprawnych odpowiedzi. Uzyskując wynik pozytywny z obydwu części, stajesz się operatorem koparki jednonaczyniowej. Uprawnienia otrzymasz około 30 dni od daty egzaminu.

Czym jest koparka?

Koparka jednonaczyniowa to maszyna, która podobnie jak koparko-ładowarka uczestniczy w większości realizowanych projektów budowlanych. Dużą zaletą tej maszyny jest szybkość załadunku materiałów sypkich oraz większy zakres pracy przy realizacji wykopów. Koparka na podwoziu gąsienicowym idealnie sprawdza się w terenie błotnistym, podmokłym. Koparki tego typu często używane są przy wyburzeniach, ramię koparki osiąga nawet 60 metrów długości oraz istnieje możliwość mocowania różnego rodzaju osprzętu np. młoty wyburzeniowe, nożyce, itp.

Gdzie znajdę pracę po kursie na koparki?

Koparka wykorzystywana jest w wielu gałęziach przemysłu, dlatego osoba z uprawnieniami na operatora koparki jednonaczyniowej może zatrudnić się w firmach związanych z budową dróg czy różnych obiektów budowlanych. Pracę znajdziesz również na żwirowniach oraz różnego rodzaju kamieniołomach.

Cena: 1850 PLN

Szkolenia operatorów koparki jednonaczyniowej. Prawdopodobnie posiadamy najlepszą oferte szkoleniową -zapraszamy.

Zapisz się!

Kontakt: 502 025 383