• »
  • Blog
  • »
  • PROJEKTY UE

PROJEKTY UE

PROJEKTY UE

 

 

 

 

PROJEKTY UE

Realizowane Projekty:

 

  1. Nazwa beneficjenta (Grantobiorcy):  Akademia Szkoleń Sp. z o.o.; Ul. Bierutowska 1a; 51-317 Wrocław;  NIP 8952039338
  2. Tytuł Projektu (Grantu):  „Elearning NDT – szansa na rozwój kwalifikacji kadry inspektorów badań nieniszczących”.
  3. Nazwa i tytuł Projektu:Projekt grantowy realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 –2020

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”

Poddziałanie 1.2.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa -ZIT WrOF”

  1. Numer i data zawarcia umowy z Grantodawcą:

WARR-RPO 1.2.2-012/19-00, zawarta w dniu 18-07-2019

  1. Finansowanie Projektu (Grantu):

Grant jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wysokość udzielonego dofinansowania: Kwota dofinansowania wynosi 97749,99, procent dofinansowania wynosi 85%.