Kurs operatora zagniatarki

Zagniatarki

Zgarniarka to maszyna do robót ziemnych, służąca do ścinania wierzchniej warstwy gruntu (do 0,5 metra) jego załadunku do własnej skrzyni, transportu na niewielką odległość, wyładunku urobku w określonym miejscu. Wykorzystywana jest podczas prac ziemnych przy inwestycjach drogowych, dużych inwestycjach budowlanych. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prawidłowego zgodnego z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa, wykonywania zawodu operatora zgarniarki.

Akademia Operatora przygotowuje merytorycznie słuchaczy do poznania ogólnej budowy zasady pracy zgarniarek oraz występujących w nich układów: kontrolnych, kontrolno-pomiarowych i sygnalizacyjnych. Wiedza ta jest niezbędna do prawidłowego użytkowania zgarniarki i reagowania na wskazania stosowanych w nich urządzeń.

1. Koszty:

W cenie kursu: część teoretyczna, wykłady z materiałami szkoleniowymi i zajęcia praktyczne.

Istnieje możliwość odbycia zajęć teoretycznych w formie e-learningu, dopłata 300zł.

Cena za egzamin państwowy- 250zł

Ukończenie kursu pozwala na przeprowadzenie egzaminu państwowego: praktycznego i teoretycznego.

Po zdaniu egzaminów otrzymujecie Państwo, świadectwo i książeczkę operatora zgarniarki. Książeczka jest wydawana po 1 miesiącu od daty egzaminu.

2.Koszty badania lekarskiego - 50zł

Podczas trwania kursu można wykonać badanie lekarskie w Akademii Operatora, we Wrocławiu, ul. Wiaduktowa 21.

3.Miejsce:

zajęcia teoretyczne : Wrocław, ul. Wiaduktowa 21

zajęcia praktyczne : poligon.

4. Czas trwania:

Kurs:

-zajęcia teoretyczne: 52 godziny

-zajęcia praktyczne: 82 godzin.

5. Program kursu:

Program szkolenia Instytuty Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

6. Organizacja

Zajęcia dla kandydatów rozpoczynają się w każdą drugą sobotę miesiąca ( z wyjątkiem świąt) o godz. 9.00 we Wrocławiu, ul. Wiaduktowa 21. Prowadzone są w sobotę, niedzielę i następną sobotę ( po 8 godzin dziennie).

Wykwalifikowana kadra posiadająca wieloletnie doświadczenie teoretyczne i praktyczne prowadzi zajęcia dla kandydatów.

7. Wymagania dla kandydata:

Ukończone 18 lat.

Wykształcenie: min. podstawowe.

Aktualne badanie lekarskie, brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora.

Cena: 250 PLN

Zapisz się!

Kontakt: 502 025 383

Inne szkolenia i kursy

Kurs operatora ładowarki
1750 PLN
Kurs na koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów
1800 PLN
Wózek Platformowy
800 PLN
Pakiet kursów koparki jednonaczyniowe III + I
  • Klasa
    kursu
2750 PLN