• »
  • Oferta
  • »
  • Kurs na wiertnice poziome (horyzontalne) - uprawnienia

Operator wiertnicy horyzontalnej

Kurs na wiertnice poziome (horyzontalne) - uprawnienia

Specjalizujemy się w przygotowaniu operatorów do podjęcia pracy na nowym stanowisku. Zacznij razem z nami kurs na operatora wiertnic przy wsparciu wykwalifikowanych instruktorów. Chcesz rozpocząć pracę przy technologiach bezwykopowych? Musisz zdobyć wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci zyskać odpowiednie kwalifikacje potwierdzone zawodowym certyfikatem.

Kurs na operatora wiertnicy

Wiertnica horyzontalna jest specyficznym rodzajem urządzenia do wiercenia, które umożliwia przeprowadzanie odwiertów w kierunku poziomym lub zbliżonym do poziomego.

 

Chcesz zostać operatorem wiertnicy? Osoba na tym stanowisku odgrywa ważną rolę w procesie wiercenia w różnych aplikacjach podczas trwających prac budowlanych, badań geologicznych oraz eksploatacji złóż ropy i gazu. Zadania operatora wiertnicy mogą się różnić w zależności od typu wiertnicy i zakresu prac, jakich podejmuje się firma. Po kursie operatora wiertnicy do Twoich obowiązków będzie należeć m.in.:

 

  • Operowaniem wiertnicą. Sterowanie maszyną podczas wiercenia, monitorowanie parametrów pracy oraz odpowiednie reagowanie na napotkane trudności np. twarde podłoże.

  • Sprawdzanie stanu technicznego wiertnicy, smarowanie jej, wymiana zużytych części oraz przygotowanie narzędzi wiertniczych.

  • Monitorowanie procesu – od obserwowania wskaźników i urządzeń pomiarowych, które dostarczają informacji na temat głębokości wiercenia, ciśnienia, prędkości obrotowej – po inne ważne parametry.

  • Stosowanie się do wszystkich procedur bezpieczeństwa, rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń oraz zapewnienie bezpiecznego i efektywnego wiercenia.

  • Regularne czyszczenie i konserwacja wiertnicy, aby zapewnić jej długą żywotność i efektywną pracę.

Uprawnienia na wiertnicę

Aby wziąć udział w kursie na operatora wiertnicy, musisz spełnić kilka warunków:

 

  • mieć ukończone 18 lat,

  • posiadać aktualne orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku operatora wiertnicy ze wskazaniem konkretnej specjalizacji.

Operator wiertnicy – kurs w Akademii Operatora

Na kursie operatora wiertnicy w Akademii Operatora poznasz różne rodzaje i typy urządzeń, poznasz ich budowę, sposób działania oraz dowiesz się, jak organizować pracę własną. Stawiamy na praktyczne podejście do nauki, dlatego nie zostawimy Cię z dużą ilością materiałów do samodzielnego przerobienia, a nasi instruktorzy zadbają o to, abyś zrozumiał każdy z zachodzących procesów i potrafił wykonać go samodzielnie.

 

Nie zabraknie podstaw związanych z przestrzeganiem zasad BHP na stanowisku operatora wiertnic bezwykopowych, merytorycznego wsparcia i godzin praktycznej pracy pod nadzorem instruktora.

Kurs na wiertnicę – perspektywy zawodowe

Praca operatora wiertnicy jest odpowiedzialna i wymaga specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności. W zależności od miejsca pracy może być także bardzo wymagająca fizycznie i wiązać się z długimi godzinami spędzonymi w trudnych warunkach środowiskowych.


Przed operatorem wiertnicy otwierają się ciekawe możliwości rozwoju zawodowej kariery, szczególnie jeśli jest gotów do nauki, adaptacji oraz poszukiwania pracy w miejscach, w których jest największe zapotrzebowanie na jego umiejętności. Jednak tak jak w każdym zawodzie, rynek pracy może się zmieniać w zależności od wielu czynników gospodarczych i technologicznych. Automatyzacja i nowoczesne technologie nie zawsze będą w stanie zastąpić czynności wykonywane przez operatorów wiertnic, a osoby, które inwestują w naukę nowych umiejętności i dostosowują się do zmieniających się warunków, będą miały lepsze perspektywy.

 

Szczegóły na temat kursu operatora wiertnic poziomych uzyskasz pod numerem 502025383

Cena: 1900 PLN

Kurs operatora suwnic

Zapisz się!

Kontakt: 502 025 383

Inne szkolenia i kursy

Kurs operatora kosy spalinowej - uzyskaj uprawnienia na kosy do koszenia traw Kurs operatora suwnic
350 PLN
Kurs operatora narzędzi ręcznych Kurs operatora suwnic
400 PLN
Kurs na suwnice - uprawnienia udt na suwnicowego Kurs operatora suwnic
650/950 PLN
Kurs operatora sprężarki przewoźnej Kurs operatora suwnic
650 PLN