Kurs operatora wózka widłowego jezdniowego ciąganego III WJO

Wózek jezdniowy ciągany.

Szkolenie:

Czas trwania szkolenia wynosi 

24h zajęć teoretycznych, (18h zegarowych)

10h zajęć praktycznych.

 

 

Wymaganie wstępne:

Szkolenie dla operatorów wózków widłowych kat. III WJO - wózki jezdniowe ciągane może rozpocząć każda osoba, która:

- ukończyła 18 rok życia,

- posiada orzeczenie lekarskie do obsługi urządzeń transportu bliskiego.

 

 

Terminy szkoleń:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzimy w każdy wtorek i czwartek. 

 

 

 

W przypadku gdy terminy podane na naszej stronie internetowej nie odpowiadają Państwa oczekiwaniom, informujemy, że dla grup powyżej 4 osób możemy zorganizować szkolenie w indywidualnym terminie zaproponowanym przez Państwa.

 

 

 

Rodzaje uprawnień:

 

 

III WJO - Wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane

 

Egzamin:

Po zakończeniu szkolenia kandydaci na operatorów zdają egzamin przed komisja powołaną przez dyrektora Urzędu Dozoru Technicznego.

Termin egzaminu zostanie ustalony w trakcie szkolenia.

Koszt egzaminu wynosi 152zł i obejmuje również wydanie legitymacji operatora.

 

 

 

 

Cena: 500 PLN

Kurs operatora wózka jezdniowego ciąganego, kat. III WJO

Zapisz się!

Kontakt: 502 025 383

Inne szkolenia i kursy

Podnośnik koszowy-wolnobierzny, przewoźny Kurs operatora wózka jezdniowego ciąganego, kat. III WJO
600 PLN
Kurs operartora sprężarki przewoźnej Kurs operatora wózka jezdniowego ciąganego, kat. III WJO
650 PLN