Kurs operatora wózka widłowego jezdniowego ciąganego III WJO

Wózek jezdniowy ciągany.

Szkolenie:

Czas trwania szkolenia wynosi 

13,5h zajęć teoretycznych

Każdy uczestnik szkolenia umawia się na zajęcia praktyczne z instruktorem w dogodnych terminach.

Zajęcia praktyczne prowadzone są w dni powszednie, a czas przeznaczony na szkolenie wynosi od 5 do 10 godzin.

 

 

Wymaganie wstępne:

Szkolenie dla operatorów wózków widłowych kat. III WJO - wózki jezdniowe ciągane może rozpocząć każda osoba, która:

- ukończyła 18 rok życia,

- posiada orzeczenie lekarskie do obsługi urządzeń transportu bliskiego.

 

 

Terminy szkoleń:

Zajęcia teoretyczne operatorów wózków jezdniowych ciąganych, rozpoczynamy w każdy:

- pierwszy wtorek miesiąca,

- drugi wtorek miesiąca,

- trzeci wtorek miesiąca.

Czas trwania:

- 3 dni, tj., wtorek, środa i czwartek, w godz. 16:30-20:00.

 

W przypadku gdy terminy podane na naszej stronie internetowej nie odpowiadają Państwa oczekiwaniom, informujemy, że dla grup powyżej 4 osób możemy zorganizować szkolenie w indywidualnym terminie zaproponowanym przez Państwa.

 

 

 

Rodzaje uprawnień:

 

 

III WJO - Wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane

 

Egzamin:

Po zakończeniu szkolenia kandydaci na operatorów zdają egzamin przed komisja powołaną przez dyrektora Urzędu Dozoru Technicznego.

Termin egzaminu zostanie ustalony w trakcie szkolenia.

Koszt egzaminu wynosi 172 zł i obejmuje również wydanie legitymacji operatora.

 

 

 

 

Cena: 500 PLN

Kurs operatora wózka jezdniowego ciąganego, kat. III WJO

Zapisz się!

Kontakt: 502 025 383

Inne szkolenia i kursy

Kurs operatora wozidła technologicznego. Kurs operatora wózka jezdniowego ciąganego, kat. III WJO
1000 PLN
Kurs operatora maszyn do produkcji sortowania kruszyw Kurs operatora wózka jezdniowego ciąganego, kat. III WJO
1700 PLN