• »
 • Oferta
 • »
 • Kurs i szkolenia SEP Wrocław - zdobądź uprawnienia grupy G

Szkolenia SEP we Wrocławiu

Kurs i szkolenia SEP Wrocław - zdobądź uprawnienia grupy G

W Akademii prowadzimy również kursy i szkolenia SEP, dzięki którym można uzyskać kwalifikacje Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Osoby myślące o zdobyciu nowych uprawnień zawodowych, zapraszamy do uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach organizowanych przez nasz ośrodek szkoleniowy. Szkolenia oraz uprawnienia zdobyte po zdaniu państwowego egzaminu, znacząco wzmocnią pozycję pracownika na rynku pracy. Organizujemy kursy i egzaminy państwowe, po których każdy z uczestników nabywa konieczne uprawnienia do wykonywania odpowiedzialnych zadań. Dowodem tego są świadectwa kwalifikacji Eksploatacji lub Dozoru, wydawane po ukończeniu stosownego szkolenia i pozytywnym zaliczeniu egzaminu państwowego. Nasz ośrodek ma bogate doświadczenie zdobyte na przestrzeni lat podczas licznych kursów organizowanych we Wrocławiu.

 

Kursy SEP we Wrocławiu realizowane są w sześciu wariantach, zależnie od rodzaju urządzeń i instalacji, przy których prowadzone mają być prace:

 • E1 - EKSPLOATACJI w zakresie elektroenergetycznym, egzamin 310 zł

 • D1 - DOZORU w zakresie elektroenergetycznym, egzamin 310 zł

 • E2 - EKSPLOATACJI w zakresie cieplnym, egzamin 310 zł

 • D2 - DOZORU w zakresie cieplnym, egzamin 310 zł

 • E3 - EKSPLOATACJI w zakresie gazowym, egzamin 310 zł

 • D3 - DOZORU w zakresie gazowym, egzamin 310 zł.

 Dla oznaczenia "G". 

Oznaczenie "G" odnosi się da całej grupy. Używane nazewnictwo np. "G1" jest równoznaczne z uprawnieniami E1 + D1.

 

Dla kogo szkolenie SEP:

Zgodnie z przepisami prawa energetycznego osoby, które zajmują się instalacjami sieci energetycznych oraz eksploatacją urządzeń w tej dziedzinie, muszą posiadać sepowskie uprawnienia elektryczne.

Wykonanie szkolenia i uzyskane kwalifikacje pozwolą Ci na realizację I spełnienie wszelkich obowiązków, ze względu na wymagane przez branżę kompetencje SEP.

Zgodnie z nowymi przepisami, uprawnienia SEP zachowują swoja ważność na okres 5 lat.

Po tym czasie powinny zostać odnowione, gdy:

 • posiadasz już uprawnienia SEP, ale w ciągu ostatnich 5 latach nie pracowałeś zawodowo przy urządzeniach, instalacjach lub sieciach,
 • korzystasz z urządzeń i świadczysz usługi na dla konsumentów i mikro, makro i średnich firm,
 • posiadasz kwalifikacje, ale pracodawca wystąpił z wnioskiem o ponowne sprawdzenie twoich kwalifikacji.

 Podczas przeprowadzanego szkolenia poruszane są najważniejsze zagadnienia z zakresu budowy poszczególnych urządzeń wchodzących między innymi w skład sieci elektrycznych i elektroenergetycznych. Omawiane są obowiązki osób na stanowisku Eksploatacji oraz Dozoru. Szczególny nacisk kładziony jest na poznanie oraz stosowanie zasad bezpieczeństwa zarówno w odniesieniu do serwisowanego sprzętu, jak i osób takich zadań się podejmujących.

Egzamin:

Koszt egzaminu sprawdzającego kwalifikacje wynosi - 310,00 zł.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu, zostanie wydane twoje aktualne świadecwto kwalifikacyjne.

 

Sprawdzanie kwalifikacji dokonywane jest zgodnie z wymienionymi niżej aktami prawnymi:

 1. Ustawa z dn. 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 z 4.06.1997 r. poz. 348 z późniejszymi zmianami)

 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań kwalifikacyjnych (Dz. U. Nr 89 z 28.04.2003 r. poz. 828)


 

Wymaganie wstępne do uzyskania uprawnień SEP:

 

Szkolenia z zakresu SEP może rozpocząć każda osoba, która:

 • ukończyła 18 rok życia,
 • wykształcenie minimum podstawowe,

 

Zajęcia teoretyczne:

 

Każdy kurs SEP porusza tematykę przydatną na stanowiskach pracy. Zajęcia teoretyczne dostosowane są do rodzaju uprawnień oraz do zaawansowania grupy. Kursy prowadzone są w optymalnych grupach, co pozwala na skuteczną naukę oraz na zwiększenie zaangażowania wszystkich uczestników. Nabyte dzięki udziałowi w naszych szkoleniach uprawnienia SEP pozwolą każdemu uczestnikowi na poszukiwanie dochodowej pracy, nie tylko w kraju, ale także na rynkach Unii Europejskiej. Warto zatem zainwestować w swoją przyszłość i zdobyć przydatne umiejętności.

 

Zajęcia teoretyczne prowadzone są dla:

 • osób, które po raz pierwszy uczestniczą w szkoleniu – trwają 8h,
 • osób odnawijacych uprawnienia – trwają 6h.

Szkolenie SEP składa się z części teoretycznej, która ma za zadanie usystematyzować wiedze osób odbywających szkolenie z zakresu badań i prób elektrycznych. Podczas zajęć teoretycznych przekazywana jest najbardziej potrzebna wiedza na temat wszelkiego rodzaju instalacji, ich najczęstszych rodzajów oraz na co zwracać uwagę podczas wypełniania protokołu przeprowadzonych pomiarów. Omawiane są także obowiązujące przepisy prawne i zasady bezpiecznego przeprowadzania badań.

W ostatnim dniu zajęć teoretycznych odbywa się egzamin Państwowy,

 

Podczas szkolenia SEP we Wrocławiu poznasz:

 

E1:

 • zasady postępowania przy tworzeniu sieci i obsłudze instalacji i urządzeń,

 • tworzenie przyłączeń instalacji i urządzeń,

 • zasady konstrukcji i działania oraz warunków technicznych dla urządzeń, sieci i instalacji,

 • zasady prac kontrolnych i pomiarowych,

 • przepisy dotyczące prowadzenia instrukcji i dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej.


E2:

 • zasady przyłączania instalacji i urządzeń do sieci,

 • zasady konstrukcji, funkcjonowania, warunków technicznych dla urządzeń, sieci i instalacji,

 • zasady poprawnego programowania sieci, urządzeń i instalacji,

 • reguły właściwej eksploatacji,

 • przepisy dotyczące eksploatacji oraz przygotowywania i prowadzenia instrukcji i dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej,

 • zasady przeprowadzania kontroli i pomiarów,

 • przepisy BHP i zasady udzielania pierwszej pomocy.

   

E3:

 • przyłączanie i montowanie urządzeń i instalacji w sieci

 • zasady programowania przy instalacji, sieci i urządzeniach wraz z regułami racjonalnego wykorzystania energii

 • zasady konstrukcji, działania i warunków technicznych urządzeń, sieci i instalacji

 • przepisy eksploatacji oraz prowadzenia instrukcji i dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej

 • prowadzenie prac pomiarowych i kontrolnych

 • przepisy BHP i zajęcia udzielania pierwszej pomocy

 

Organizowane przez nas szkolenia prowadzone są przez specjalistów w danej dziedzinie, którzy w sposób przystępny i rzeczowy przekazują kluczowe informacje oraz dzielą się własnym doświadczeniem. Kursantom zapewniamy komfortowe warunki nauki, profesjonalnie wyposażone sale wykładowe oraz państwowy egzamin końcowy przeprowadzany przez członków państwowej komisji kwalifikacyjnej. 

Nasi instruktorzy w sposób przystępny przeprowadzają szkolenie koncentrując swój wysiłek na przekazaniu najważniejszych informacji, nauczeniu prawidłowego postępowania oraz bezbłędnego sporządzania, oraz odczytywania protokołu pomiarów. Co procentuje w karierze zawodowej kursantów po zdobyciu wymaganych uprawnień. Wyuczone techniki i sposoby postępowania wpływają na jakość wykonywanej przez nich pracy.

 

 
 

 

Cena: 350 PLN

Jesteś zainteresowany szkoleniem SEP? Dołącz do elitarnego stowarzyszenia elektryków i zdobądź uprawnienia SEP w jednym z naszych kursów we Wrocławiu!

Zapisz się!

Kontakt: 502 025 383