Szkolenia SEP!

SEP

W Akademii prowadzimy również kursy z zakresu uprawnień SEP, dzięki którym można uzyskać uprawnienia SEP – Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Kursy SEP realizowane są w sześciu wariantach zależnie od rodzaju urządzeń i instalacji, przy których prowadzone mają być prace:

 • E1 - EKSPLOATACJI w zakresie elektroenergetycznym,

 • D1 - DOZORU w zakresie elektroenergetycznym,

 • E2 - EKSPLOATACJI w zakresie cieplnym,

 • D2 - DOZORU w zakresie cieplnym,

 • E3 - EKSPLOATACJI w zakresie gazowym,

 • D3 - DOZORU w zakresie gazowym.

 

Dla kogo szkolenie:

Zgodnie z przepisami prawa energetycznego osoby, które zajmują się instalacjami sieci energetycznych oraz eksploatacją urządzeń w tej dziedzinie, muszą posiadać uprawnienia elektryczne.

 

Egzamin:

 

Koszt egzaminu sprawdzającego kwalifikacje wynosi - 200,00 zł.

 

Sprawdzanie kwalifikacji dokonywane jest zgodnie z wymienionymi niżej aktami prawnymi:

 1. Ustawa z dn. 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 z 4.06.1997 r. poz. 348 z późniejszymi zmianami)

 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań kwalifikacyjnych (Dz. U. Nr 89 z 28.04.2003 r. poz. 828)


 

Wymaganie wstępne:

 

Szkolenia z zakresu SEP może rozpocząć każda osoba, która:

- ukończyła 18 rok życia,

- wykształcenie minimum podstawowe,

 Zajęcia teoretyczne:

 

Każdy kurs SEP porusza tematykę przydatną na stanowiskach pracy. Zajęcia teoretyczne dostosowane są do rodzaju uprawnień oraz do zaawansowania grupy.

Zajęcia teoretyczne prowadzone są dla:

osób, które po raz pierwszy uczestniczą w szkoleniu – trwają 32h,

osób odnawijacych uprawnienia – trwają 12h.W ostatnim dniu zajęć teoretycznych odbywa się egzamin Państwowy,

 

Podczas szkolenia poznasz:

 

E1:

 • zasady postępowania przy tworzeniu sieci i obsłudze instalacji i urządzeń,

 • tworzenie przyłączeń instalacji i urządzeń,

 • zasady konstrukcji i działania oraz warunków technicznych dla urządzeń, sieci i instalacji,

 • zasady prac kontrolnych i pomiarowych,

 • przepisy dotyczące prowadzenia instrukcji i dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej.


E2:

 • zasady przyłączania instalacji i urządzeń do sieci,

 • zasady konstrukcji, funkcjonowania, warunków technicznych dla urządzeń, sieci i instalacji,

 • zasady poprawnego programowania sieci, urządzeń i instalacji,

 • reguły właściwej eksploatacji,

 • przepisy dotyczące eksploatacji oraz przygotowywania i prowadzenia instrukcji i dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej,

 • zasady przeprowadzania kontroli i pomiarów,

 • przepisy BHP i zasady udzielania pierwszej pomocy.

   

E3:

 • przyłączanie i montowanie urządzeń i instalacji w sieci

 • zasady programowania przy instalacji, sieci i urządzeniach wraz z regułami racjonalnego wykorzystania energii

 • zasady konstrukcji, działania i warunków technicznych urządzeń, sieci i instalacji

 • przepisy eksploatacji oraz prowadzenia instrukcji i dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej

 • prowadzenie prac pomiarowych i kontrolnych

 • przepisy BHP i zajęcia udzielania pierwszej pomocyCennik obowiązujący w Akademii:

 

Szkolenie SEP w zakresie eksploatacji– 400 zł

Szkolenie SEP w zakresie dozoru– 430zł

Ceny zawierają koszt egzaminu.

 

Cena: od 400 PLN

Szkolenia SEP!

Zapisz się!

Kontakt: 502 025 383

Inne szkolenia i kursy

Kurs operatora węzłów betorniarskich Szkolenia SEP!
1700 PLN
Kurs operatora piły do ścinania drzew Szkolenia SEP!
400 PLN
Kurs operartora sprężarki przewoźnej Szkolenia SEP!
650 PLN
Podajniki betonu Szkolenia SEP!
800 PLN