Szkolenia SEP!

SEP

W Akademii prowadzimy również kursy z zakresu uprawnień SEP, dzięki którym można uzyskać uprawnienia SEP – Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Kursy SEP realizowane są w sześciu wariantach zależnie od rodzaju urządzeń i instalacji, przy których prowadzone mają być prace:

 • E1 - EKSPLOATACJI w zakresie elektroenergetycznym, egzamin 280 zł

 • D1 - DOZORU w zakresie elektroenergetycznym, egzamin 280 zł

 • E2 - EKSPLOATACJI w zakresie cieplnym, egzamin 280 zł

 • D2 - DOZORU w zakresie cieplnym, egzamin 280 zł

 • E3 - EKSPLOATACJI w zakresie gazowym, egzamin 280 zł

 • D3 - DOZORU w zakresie gazowym, egzamin 280 zł.

 Dla oznaczenia "G". 

Oznaczenie "G" odnosi się da całej grupy. Używane nazewnictwo np. "G1" jest równoznaczne z uprawnieniami E1 + D1.

 

Dla kogo szkolenie:

Zgodnie z przepisami prawa energetycznego osoby, które zajmują się instalacjami sieci energetycznych oraz eksploatacją urządzeń w tej dziedzinie, muszą posiadać uprawnienia elektryczne.

 

Egzamin:

 

Koszt egzaminu sprawdzającego kwalifikacje wynosi - 280,00 zł.

 

Sprawdzanie kwalifikacji dokonywane jest zgodnie z wymienionymi niżej aktami prawnymi:

 1. Ustawa z dn. 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 z 4.06.1997 r. poz. 348 z późniejszymi zmianami)

 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań kwalifikacyjnych (Dz. U. Nr 89 z 28.04.2003 r. poz. 828)


 

Wymaganie wstępne:

 

Szkolenia z zakresu SEP może rozpocząć każda osoba, która:

- ukończyła 18 rok życia,

- wykształcenie minimum podstawowe,

 Zajęcia teoretyczne:

 

Każdy kurs SEP porusza tematykę przydatną na stanowiskach pracy. Zajęcia teoretyczne dostosowane są do rodzaju uprawnień oraz do zaawansowania grupy.

Zajęcia teoretyczne prowadzone są dla:

osób, które po raz pierwszy uczestniczą w szkoleniu – trwają 8h,

osób odnawijacych uprawnienia – trwają 6h.W ostatnim dniu zajęć teoretycznych odbywa się egzamin Państwowy,

 

Podczas szkolenia poznasz:

 

E1:

 • zasady postępowania przy tworzeniu sieci i obsłudze instalacji i urządzeń,

 • tworzenie przyłączeń instalacji i urządzeń,

 • zasady konstrukcji i działania oraz warunków technicznych dla urządzeń, sieci i instalacji,

 • zasady prac kontrolnych i pomiarowych,

 • przepisy dotyczące prowadzenia instrukcji i dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej.


E2:

 • zasady przyłączania instalacji i urządzeń do sieci,

 • zasady konstrukcji, funkcjonowania, warunków technicznych dla urządzeń, sieci i instalacji,

 • zasady poprawnego programowania sieci, urządzeń i instalacji,

 • reguły właściwej eksploatacji,

 • przepisy dotyczące eksploatacji oraz przygotowywania i prowadzenia instrukcji i dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej,

 • zasady przeprowadzania kontroli i pomiarów,

 • przepisy BHP i zasady udzielania pierwszej pomocy.

   

E3:

 • przyłączanie i montowanie urządzeń i instalacji w sieci

 • zasady programowania przy instalacji, sieci i urządzeniach wraz z regułami racjonalnego wykorzystania energii

 • zasady konstrukcji, działania i warunków technicznych urządzeń, sieci i instalacji

 • przepisy eksploatacji oraz prowadzenia instrukcji i dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej

 • prowadzenie prac pomiarowych i kontrolnych

 • przepisy BHP i zajęcia udzielania pierwszej pomocy 

 

Cena: 350 PLN

Szkolenia SEP!

Zapisz się!

Kontakt: 502 025 383

Inne szkolenia i kursy

Operator wyciągu linowego, wspinaczkowego Szkolenia SEP!
1500 PLN
Kurs operatora otaczarni - węzły do mas bitumicznych Szkolenia SEP!
2100 PLN
Kurs operatora repavera i remixera Szkolenia SEP!
2400 PLN
Kurs operatora równiarki Szkolenia SEP!
 • Klasa
  kursu
 • I
1800 PLN