Kurs operatora przecinarki plazmowej CNC

Przecinarki plazmowe CNC

Przecinarka plazmowa CNC służy do wykonywania detali ze stali, metali kolorowych za pośrednictwem łuku plazmowego prowadzonego ręcznie lub mechanicznie.

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do ciecia plazmowego zgodnie z wymaganiami bhp. Akademia Operatora gwarantuje przyswojenie zasad budowy przecinarki, poznanie właściwości chemicznych strumienia plazmy, opanowanie zasad bezpiecznej pracy urządzenia, zapewnienie efektywności działania i minimalizacji ewentualnych zagrożeń.

 

1. Koszty:

W cenie kursu: część teoretyczna, wykłady z materiałami szkoleniowymi i zajęcia praktyczne.

Istnieje możliwość odbycia zajęć teoretycznych w formie e-learningu, dopłata 300zł.

Cena za egzamin państwowy- 190 zł

Ukończenie kursu pozwala na przeprowadzenie egzaminu państwowego: praktycznego i teoretycznego w Polskim Instytucie Certyfikacji "POLINCERT", certyfikującym wg PN EN ISO/IEC 17024:2012. Akademia Operatora została uznana przez "POLINCERT". Certyfikaty "POLINCERT" są honorowane w ponad 30 krajach Europy.

Po zdaniu egzaminów operator otrzymuje certyfikat ukończenia kursu oraz uprawnienie do obsługi przecinarki plazmowej CNC. Ważność dokumentów wynosi 5 lat.

2.Koszty badania lekarskiego - 50zł

Podczas trwania kursu można wykonać badanie lekarskie w Akademii Operatora, we Wrocławiu, ul. Wiaduktowa 21.

 

3.Miejsce:

zajęcia teoretyczne : Wrocław, ul. Wiaduktowa 21

zajęcia praktyczne : Wrocław, ul. Wiaduktowa 21, poligon

 

4. Czas trwania:

Kurs:

-zajęcia teoretyczne: 24 godziny

-zajęcia praktyczne: 8 godzin.

 

5. Program kursu:

Program szkolenia Polskiego Instytutu Certyfikacji.

 

6. Organizacja

Zajęcia dla kandydatów rozpoczynają się w każdą drugą sobotę miesiąca ( z wyjątkiem świąt) o godz. 9.00 we Wrocławiu, ul. Wiaduktowa 21. Prowadzone są w sobotę, niedzielę i następną sobotę ( po 8 godzin dziennie).

Wykwalifikowana kadra o dużym doświadczeniu teoretycznym i praktycznym prowadzi zajęcia dla kandydatów.

 

7. Wymagania dla kandydata:

Ukończone 18 lat.

Wykształcenie: min. podstawowe.

Aktualne badanie lekarskie, brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora.

Cena: 300 PLN

Zapisz się!

Kontakt: 502 025 383

Inne szkolenia i kursy

Przecinarki plazmowe CNC
300 PLN
Kurs operatora ładowarki
1050 PLN
Wciągarki
600 PLN
Kurs operatora układnic kontenerów.
1350 PLN