• »
  • Oferta
  • »
  • Operator kolejki spągowej

Kurs: operator kolejki spągowej

Operator kolejki spągowej

Kolejka spągowa przeznaczona jest do przewozu ludzi, elementów kombajnów, ciężkich elementów, innych urządzeń, podczas zbrojenia i likwidacji wyrobisk ścianowych.

Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do bezpiecznego, zgodnego z wymaganiami bhp, wykonania zawodu operatora kolejki spągowej. Akademia Operatora gwarantuje przyswojenie zasad budowy, bezpiecznej pracy, najwyższej efektywności działania i minimalizacji zagrożeń życia i zdrowia, działania i użytkowania w trudnym terenie górniczym.

1. Koszty:

W cenie kursu: część teoretyczna, wykłady z materiałami szkoleniowymi i zajęcia praktyczne.

Istnieje możliwość odbycia zajęć teoretycznych w formie e-learningu, dopłata 300zł.

Cena za egzamin państwowy- 190 zł

Ukończenie kursu pozwala na przeprowadzenie egzaminu państwowego: praktycznego i teoretycznego w Polskim Instytucie Certyfikacji "POLINCERT", certyfikującym wg PN EN ISO/IEC 17024:2012. Akademia Operatora jako pierwsza została uznana przez "POLINCERT". Certyfikaty "POLINCERT" są uznawane w 33 krajach Europy.

Po zdaniu egzaminów operator otrzymuje certyfikat ukończenia kursu oraz uprawnienie do obsługi kolejki spągowej. Ważność dokumentów wynosi 5 lat.

2.Koszty badania lekarskiego - 50zł

Podczas trwania kursu można wykonać badanie lekarskie w Akademii Operatora, we Wrocławiu, ul. Wiaduktowa 21.

 

3.Miejsce:

zajęcia teoretyczne : Wrocław, ul. Wiaduktowa 21

zajęcia praktyczne : poligon.

 

4. Czas trwania:

Kurs:

-zajęcia teoretyczne: 24 godziny

-zajęcia praktyczne: 16 godzin.

 

5. Program kursu:

Program szkolenia Polskiego Instytutu Certyfikacji.

 

6. Organizacja

Zajęcia dla kandydatów rozpoczynają się w każdą drugą sobotę miesiąca (z wyjątkiem świąt) o godz. 9.00 we Wrocławiu, ul. Wiaduktowa 21. Prowadzone są w sobotę, niedzielę i następną sobotę (po 8 godzin dziennie).

Wykwalifikowana kadra o dużym doświadczeniu teoretycznym i praktycznym prowadzi zajęcia dla kandydatów.

 

7. Wymagania dla kandydata:

Ukończone 18 lat.

Wykształcenie: min. podstawowe.

Aktualne badanie lekarskie, brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora.

Cena: 1500 PLN

Zapisz się!

Kontakt: 502 025 383

Inne szkolenia i kursy

Kurs operatora maszyn do stabilizacji gruntu - recyklery
2500 PLN
Kurs operatora przecinarki nawierzchni betonowych
800 PLN
Kurs operatora zespołów transporterów taśmowych
550 PLN
Kurs na wózek widłowy ze zmiennym wysięgiem (dawne I WJO)
1100 PLN