Klasa 2 - Kurs operatora elektrowni polowych

Klasa 2

Akademia Dobrej Jazdy - Akademia Operatora, zaprasza na szkolenia z zakresu obsługi elektroenii  polowych.

U nas znajdzicie Panstwo szkolenia z zakresu elektrowni polowych klasy III oraz klasy II.

 

Szkolenie operatora elektrowni polowych organizowane przez Akademię Operatora realizowane jest w systemie weekendowym lub w tygodniowym. W pełni dostosowujemy się do potrzeb naszych klientów.

 

 

Wymagania wstępne:


Do szkolenia dla operatorów elektrowni polowych klasy II moze przystąpić operator posiadający uprawnienia operatora elektrowni polowych klasy III przez okres jednego roku.

 

UWAGA: Jeżeli nie spełniacie Państwo powyższego kryterium, a pilnie potrzebujecie uprawnienia operatora klasy II, skonatktujcie się z osobą odpowiedzialną za szkolenia operatorów w naszej firmie z Panem Leszkiem 713455216-postaamy się pomóc!

 

 

Zajęcia Teoretyczne:

 

Zajęcia teoretyczne podzielone są na dwie części: część wspólna (dla wszystkich maszyn klasy II) oraz część specjalistyczną.

Czesć wspólna skałda się z następujących przedmiotów:

- BHP

- Użytkowanie eksploatacyjne,

- Podstawy psychologii pracy i zasady dydaktyki w kierowaniu zespołem ludzkim.

 

Część  specjalistyczna składa się z następujących przedmiotów:

 

- Budowa elektrowni polowych,

- Technologia i organizacja robót.

 

Zajęcia teoretyczne trwają w sumie 72 godziny teoretyczne.

 

 

Zajęcia praktyczne:

 

Program nauczania nie zawiera zajęć praktycznych! Jednak dla każdej osoby przygotujemy odpowiednią ilość zajęć praktycznych.

 

Egzamin państwowy:

 

Egzamin składa sie z dwóch części. Pierwszym etapem jest część praktyczna, po której zdaje się część teoretyczną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz równieź:

Cena: 900 PLN

Klasa 2 - Kurs operatora elektrowni polowych

Zapisz się!

Kontakt: 502 025 383

Inne szkolenia i kursy

Kurs kombajnisty operatora ścianowego i chodnikowego samojezdnej maszyny Klasa 2 - Kurs operatora elektrowni polowych
1500 PLN
Kurs na kombajn do zbioru roślin Klasa 2 - Kurs operatora elektrowni polowych
1500 PLN
Kurs na wózki widłowe Wrocław - szkolenie UDT w Akademia Operatora Klasa 2 - Kurs operatora elektrowni polowych
600 PLN