• »
  • Oferta
  • »
  • Kurs manewrowego - Operator ciągnika manewrowego

Kurs na operatora ciągnika manewrowego

Kurs manewrowego - Operator ciągnika manewrowego

Ciągnik manewrowy jest urządzeniem stosowanym przy wyrobiskach górniczych, zastępuje transport ręczny materiałów i elementów maszyn.

Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do bezpiecznej obsługi ciągnika manewrowego, zgodnego z wymaganiami bhp. Akademia Operatora gwarantuje przyswojenie zasad budowy, bezpiecznej pracy, najwyższej efektywności działania przy krótko-odcinkowym transporcie.

 

1. Kurs manewrowego cena

W cenie kursu: część teoretyczna, wykłady z materiałami szkoleniowymi i zajęcia praktyczne.

Istnieje możliwość odbycia zajęć teoretycznych w formie e-learningu, dopłata 300zł.

Cena za egzamin państwowy- 190 zł

Ukończenie kursu pozwala na przeprowadzenie egzaminu państwowego: praktycznego i teoretycznego w Polskim Instytucie Certyfikacji "POLINCERT", certyfikującym wg PN EN ISO/IEC 17024:2012. Akademia Operatora jako pierwsza została uznana przez "POLINCERT". Certyfikaty "POLINCERT" są uznawane w 33 krajach Europy.

Po zdaniu egzaminów operator otrzymuje certyfikat ukończenia kursu oraz uprawnienie do obsługi ciągnika manewrowego. Ważność dokumentów wynosi 5 lat.

 

2. Koszty badania lekarskiego na operatora manewrowego - 50zł

Podczas trwania kursu można wykonać badanie lekarskie w Akademii Operatora, we Wrocławiu, ul. Wiaduktowa 21.

 

3. Miejsce szkolenia operatora manewrowego:

zajęcia teoretyczne : Wrocław, ul. Wiaduktowa 21

zajęcia praktyczne : poligon.

 

4. Czas trwania:

Kurs:

-zajęcia teoretyczne: 24 godziny

-zajęcia praktyczne: 16 godzin.

 

5. Program kursu:

Program szkolenia Polskiego Instytutu Certyfikacji.

 

 

6. Organizacja

Zajęcia dla kandydatów rozpoczynają się w każdą drugą sobotę miesiąca ( z wyjątkiem świąt) o godz. 9.00 we Wrocławiu, ul. Wiaduktowa 21. Prowadzone są w sobotę, niedzielę i następną sobotę ( po 8 godzin dziennie).

Kadra o dużym doświadczeniu teoretycznym i praktycznym prowadzi zajęcia dla kandydatów.

 

7. Wymagania dla kandydata:

Ukończone 18 lat.

Wykształcenie: min. podstawowe.

Aktualne badanie lekarskie, brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora ciągnika manewrowego.

Cena: 1500 PLN

Zapisz się!

Kontakt: 502 025 383

Inne szkolenia i kursy

Kurs operatora sprężarki przewoźnej
650 PLN
Kurs obsługi wciągników i wciągarek
900 PLN
Kurs operatora układnic kontenerów
2000 PLN
Wiertnice do kotwi
1900 PLN