• »
 • Oferta
 • »
 • Kurs i uprawnienia na montera rusztowań - Szkolenie monter rusztowań

Montażysta rusztowań

Kurs i uprawnienia na montera rusztowań - Szkolenie monter rusztowań

 

Akademia Dobrej Jazdy jest jedną z nielicznych firm w Polsce prowadzącą szkolenia na operatorów montażystów rusztowań.  Organizując szkolenie z zakresu montażystów rusztowań wychodzimy na przeciw potrzebom klientów. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w systemie porannym, wieczornym oraz weekendowym. Jesteśmy jedyną firmą w Wrocławiu organizującą tego typu szkolenia w tak elastycznym systemie czasowym i jednocześnie posiadającą pełną infrastrukturę szkoleniową zlokalizowaną na terenie miasta Wrocławia. U nas operator nie traci czasu na dojazdy. Szanujemy Wasz czas i dbamy o Waszą wygodę.

Rusztowania robocze – jako konstrukcje budowlane, tymczasowe, z których mogą być wykonywane prace na wysokości, śłużą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu. Rusztowania dzielimy ze względu na rodzaj materiałów użytych do ich budowy na:

 • rusztowania stalowe
 • rusztowania aluminiowe


Ze względu na budowę konstrukcji:

 • rusztowania systemowe
 • rusztowania niesystemowe


Ze względu na sposób użytkowania:

 • rusztowania nieruchome
 • rusztowania przejezdne

Pracownicy montujący i usuwający rusztowania muszą być przeszkoleni przez instruktora posiadającego wiedzę i doświadczenie,a w trakcie praktyki monterskiej nadzorowane przez kompetentną osobę podczas kursu na rusztowania.

 

BHP

Największą dla nas wartością jest życie zdrowie osób szkolonych, dlatego uczestnikom szkolenia zapewniamy odzież ochronną. Nasze sale wykładowe spełniają wymogi BHP, PPOŻ, SANEPID.

 

WYMAGANIA WSTĘPNE NA MONTERA RUSZTOWAŃ

Szkolenia operatorów montażystów rusztowań organizowane przez Akademię Dobrej Jazdy może rozpocząć osoba, która spełnia następujące wymagania:

 1. Posiada wykształcenie, co najmniej podstawowe.
 2. Posiada zaświadczenie lekarskie.
 3. Ukończone 18 lat.

Zajęcia Teoretyczne

Zajęcia teoretyczne prowadzone są przez doświadczoną kadrę wykładowców-inżynierów wywodzących się z branży lotniczej, motoryzacyjnej, konstrukcyjnej oraz naukowej. Prawdziwa, wybuchowa mieszanka młodości z doświadczeniem powoduję, że wiedza uzyskiwana na kursie na długo zastaje w głowach uczestników. Lekkość i przejrzystość informacji przekazywanych przyszłym lub obecnym operatorom rusztowań oraz spojrzenie na mechanikę z punktu widzenia naukowca, konstruktora, praktyka buduje u uczestników poczucie zadowolenia z zajęć oraz sprawia, że zajęcia są ciekawe i przydatne.

Podczas zajęć teoretycznych realizowane są następujące przedmioty:

 • Zagadnienia związane z bhp przy montażu i użytkowaniu rusztowań;
 • Dokumentację techniczną oraz zasady użytkowania rusztowań budowlano - montażowych metalowych;
 • Konstrukcje rusztowań budowlano - montażowych z rur oraz systemowych;
 • Technologię montażu i demontażu rusztowań.

Łączny czas trwania zajęć teoretycznych wynosi 48h.

 

Zajęcia praktyczne:

Zajęcia praktyczne odbywają się we Wrocławiu .

Podczas zajęć każdy przyszły operator nabywa niezbędne umiejętności do bezpiecznego montowania, demontowania i konserwacji rusztowań roboczych. Podczas zajęć omawiane będą następujące tematy:

 • Prace przygotowawcze przed montażem rusztowań;
 • Ćwiczenia w zakresie montażu i demontażu rusztowania rurowego, modułowego i ramowego;
 • Kontrolę stanu technicznego rusztowania.

 Łączny czas trwania zajęć praktycznych wynosi 32h .

Uprawnienia montera rusztowań

Uzyskane po odbyciu kursu kwalifikacje „Operatora Montażysty rusztowań klasy III” uprawniają do montowania, demontowania oraz konserwacji rusztowań roboczych klasy III - wszystkich typów.

Monter rusztowań

Montażyści rusztowań to pracownicy wyznaczeni (na podstawie przeszkolenia i doświadczenia) przez wydział jako pracownicy odpowiedzialni za wznoszenie i konserwację rusztowań wydziałowych na terenie budowy. Tylko upoważnieni monterzy rusztowań mogą bezpiecznie wznosić rusztowania - uwzgledniając ich rodzaj oraz stabilność. Rusztowania mają kluczowe znaczenie dla branży budowlanej. Rusztowania są istotną częścią każdej pracy budowlanej i zawsze jest praca do wykonania! Jako operator monter rusztowań będziesz zaangażowany w szeroki zakres prac - wznoszenie i zabezpieczanie rusztowań, przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa i ich demontaż.

Rusztowanie niezbędne jest do wykonywania pracy na placach budowy obejmujących nowe konstrukcje, a także do malowania i wszelkiego rodzaju prac na wysokości. Wykwalifikowany monter rusztowań może pracować jako część zespołu ludzi, aby zbudować stabilne, dobrze zakotwiczone rusztowanie, które może wytrzymać tygodnie, miesiące lub lata, w zależności od wykonywanej pracy. Konstrukcja może również wymagać okresowej regulacji i przestawień w miarę postępu pracy.

Obowiązki montera rusztowań obejmują (ale nie ograniczają się do):

 • Stawianie rusztowań zgodnie z przepisami lokalnymi. Montażyści muszą również przestrzegać wszystkich zaleceń producenta
 • Kontrola wszystkich elementów rusztowania przed montażem, aby upewnić się, że użyte elementy są z podobnego materiału i są w dobrym stanie, zanim staną się częścią ukończonego rusztowania. Obejmuje to (ale nie ogranicza się do): progi błotne, podnośniki śrubowe, ramy, usztywnienia, deski, drabiny dostępowe, wsporniki itp.
 • Zachowanie wymagań w zakresie ochrony przed upadkiem podczas wznoszenia/demontażu rusztowań.
 • Zapewnienie użytkownikowi rusztowania wolnego od rozpoznawalnych i możliwych do uniknięcia zagrożeń (tj. zainstalowane systemy zabezpieczające przed upadkiem, zabezpieczenie przed spadającymi przedmiotami na miejscu, odpowiedni dostęp / zejście do i z rusztowania, odpowiednie zakotwienie i stabilność konstrukcji, odpowiednie chodzenie / praca powierzchni, zachowanie odpowiednich odstępów od zagrożeń elektrycznych itp.)

Kontrolowanie rusztowań przez montera rusztowań 

Rusztowania mogą się zawalić z powodu niestabilności lub przeciążenia. Zawsze sprawdzaj rusztowania, aby upewnić się, że zagrożenia nie spowodują tragedii. Rusztowanie powinno być kontrolowane przez montera rusztowań, którego połączenie wiedzy, przeszkolenia i doświadczenia jest odpowiednie dla rodzaju rusztowania i która jest upoważniona do podjęcia szybkich działań naprawczych w celu wyeliminowania zidentyfikowanych zagrożeń wokół rusztowań. 

Rusztowanie instruktażowe na kursie stawiania rusztowań

Podobnie jak rusztowania stosowane w budownictwie do wspierania pracowników podczas wykonywania określonego zadania, montowane i stawianie przez kursanta rusztowania instruktażowego ma pomóc montażyście w realizacji nowych zadań i koncepcji, których zwykle nie byliby w stanie zrealizować samodzielnie. 

Cena: 1000 PLN

Zapoznaj się z naszą ofertą, Prawdopodobnie posiadamy najlepszą ofertę i tylko u nas możesz odbyć szkolenie z montażu rusztowań.

Zapisz się!

Kontakt: 502 025 383