• »
  • Oferta
  • »
  • Kurs na wózek widłowy ze zmiennym wysięgiem (dawne I WJO)

Kurs operatora wózka widłowego ze zmiennym wysięgiem WJO I

Kurs na wózek widłowy ze zmiennym wysięgiem (dawne I WJO)

Akademia Operatora zaprasza na kurs operatorów wózka widłowego ze zmiennym wysięgiem lub jak to woli ładowarki teleskopowej. W języku potocznym są używane dwie wyżej wymienione nazwy. Przez niedokładne nazewnictwo oraz błędy w tłumaczeniu dokumentacji techniczno-ruchowej dochodzi do pewnego zamieszania z zakwalifikowaniem maszyn, a co za tym idzie wyboru odpowiedniego szkolenia i odpowiednich uprawnień. Obecnie maszyny te mogą podlegać pod UDT lub IMBIGS.

UDT nadaje uprawnienia o nazwie WJO I -  Wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane.

IMBIGS nadaje uprawnienia o nazwie wielozadaniowe nośniki osprzętów.

Każde z powyższych uprawnień jest zgodne z prawem. Każde z powyższych uprawnień zdobędziecie Państwo w Akademii Operatora.

W celu podjęcia odpowiedniej decyzji prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

Uprawnienia I WJO

Kategoria I WJO (nadrzędna w stosunku do pozostałych) – uprawnia do kierowania wózkami ze wszystkich kategorii, czyli wózkami jezdniowymi oraz wózkami specjalizowanymi (np. wózkami unoszącymi czy wózkami widłowymi wysokiego składowania).

 

 

Szkolenie:

Kurs dla operatorów wózków widłowych jest realizowany według naszego autorskiego programu szkoleniowego. Program szkoleniowy został stworzony przez naszych Wykładowców – inżynierów z długoletnim doświadczeniem edukacyjnym i praktycznym. Program został zaprojektowany w taki sposób, aby zwiększyć dostępność szkolenia dla wszystkich uczestników przy jednoczesnym skróceniu czasu kursu.

Akademia Operatora w szkoleniach w zakresie Urządzeń Transportu Bliskiego, jako jedyna wprowadziła modułowy system szkolenia. Postawiliśmy również na łączenie zajęć teoretycznych z praktyką i na odwrót.

 

Czas trwania szkolenia wynosi: 

13,5h zajęć teoretycznych

kazdy uczestnik szkolenia umawia się na zajęcia praktyczne z instruktorem w dogodnych terminach.

Zajęcia praktyczne prowadzone są w dni powszednie, a czas przeznaczony na szkolenie wynosi od 5 do 10 godzin.

 

 

Wymaganie wstępne:

Szkolenie dla operatorów wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem może rozpocząć każda osoba, która:

- ukończyła 18 rok życia,

- posiada orzeczenie lekarskie do obsługi urządzeń transportu bliskiego.

 

 

Terminy szkoleń:

Zajęcia teoretyczne operatorów wózków widłowych ze zmiennym wysięgiem, rozpoczynamy w każdy:

- pierwszy wtorek miesiąca,

- drugi wtorek miesiąca,

- trzeci wtorek miesiąca.

Czas trwania:

- 3 dni, tj., wtorek, środa i czwartek, w godz. 16:30-20:00.

 

Oprócz szkoleń prowadzonych metodą tradycyjną możemy zaproponować Państwu szkolenie elearningowe lub szkolenie przy użyciu komunikatora - Skype. 

 

Jeżeli terminy podane na naszej stronie internetowej nie odpowiadają Państwa oczekiwaniom, informujemy, że dla grup powyżej 4 osób możemy zorganizować szkolenie w indywidualnym terminie zaproponowanym przez Państwa.

 

 

Miejsce szkolenia:

 

Zapisy możecie Państwo składać w naszych oddziałach na terenie Wrocławia:

- ul. Bierutowska 1a,

- ul. Sienkiewicza 128,

- ul. Wiaduktowa 21.

 

 

Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone są przy ul. Wiaduktowej 21.

 

W przypadku braku możliwości uczestnictwa w zajęciach zapraszamy do skorzystania z zajęć na odległość. Dla naszych klientów uruchomiliśmy wykłady przez -  wideokonferencję lub Skype.

 

Istnieje również możliwość realizacji szkoleń z zakresu urządzeń transportu bliskiego w Państwa siedzibie.

 

Rodzaje uprawnień WJO I:

Kategoria I WJO (nadrzędna w stosunku do pozostałych) – uprawnia do kierowania wózkami ze wszystkich kategorii, czyli wózkami jezdniowymi oraz wózkami specjalizowanymi (np. wózkami unoszącymi czy wózkami widłowymi wysokiego składowania);

I WJO - Wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane.

 

 

Egzamin:

Po zakończeniu szkolenia kandydaci na operatorów zdają egzamin przed komisja powołaną przez dyrektora Urzędu Dozoru Technicznego.

Termin egzaminu zostanie ustalony w trakcie szkolenia.

 

Koszt egzaminu wynosi 250 zł.

 

 

Cena: 1100 PLN

Kurs operatora wózka widłowego ze zmiennym wysięgiem

Zapisz się!

Kontakt: 502 025 383

Inne szkolenia i kursy

Forwarder - kurs i uprawnienia na operatora maszyny leśnej Kurs operatora wózka widłowego ze zmiennym wysięgiem
1500 PLN
Kurs operatora maszyn do stabilizacji gruntu - recyklery Kurs operatora wózka widłowego ze zmiennym wysięgiem
2500 PLN
Kurs operatora przewoźnego podnośnika koszowego-wolnobieżnego Kurs operatora wózka widłowego ze zmiennym wysięgiem
900 PLN
Kurs operatora odśnieżarek mechanicznych. Kurs operatora wózka widłowego ze zmiennym wysięgiem
950 PLN