• »
  • Oferta
  • »
  • Kurs na wózek widłowy ze zmiennym wysięgiem

Kurs operatora wózka widłowego ze zmiennym wysięgiem

Kurs na wózek widłowy ze zmiennym wysięgiem

Akademia Operatora zaprasza na kurs operatorów wózka widłowego ze zmiennym wysięgiem lub jak to woli ładowarki teleskopowej. W języku potocznym są używane dwie wyżej wymienione nazwy. Przez niedokładne nazewnictwo oraz błędy w tłumaczeniu dokumentacji techniczno-ruchowej dochodzi do pewnego zamieszania z zakwalifikowaniem maszyn, a co za tym idzie wyboru odpowiedniego szkolenia i odpowiednich uprawnień. Obecnie maszyny te mogą podlegać pod UDT lub IMBIGS.

UDT nadaje uprawnienia o nazwie WJO I-  Wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane.

IMBIGS nadaje uprawnienia o nazwie wielozadaniowe nośniki osprzętów.

Każde z powyższych uprawnień jest zgodne z prawem. Każde z powyższych uprawnień zdobędziecie Państwo w Akademii Operatora.

W celu podjęcia odpowiedniej decyzji prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

 

Szkolenie:

Kurs dla operatorów wózków widłowych jest realizowany według naszego autorskiego programu szkoleniowego. Program szkoleniowy został stworzony przez naszych Wykładowców – inżynierów z długoletnim doświadczeniem edukacyjnym i praktycznym. Program został zaprojektowany w taki sposób, aby zwiększyć dostępność szkolenia dla wszystkich uczestników przy jednoczesnym skróceniu czasu kursu.

Akademia Operatora w szkoleniach w zakresie Urządzeń Transportu Bliskiego, jako jedyna wprowadziła modułowy system szkolenia. Postawiliśmy również na łączenie zajęć teoretycznych z praktyką i na odwrót.

 

Czas trwania szkolenia wynosi: 

13,5h zajęć teoretycznych

kazdy uczestnik szkolenia umawia się na zajęcia praktyczne z instruktorem w dogodnych terminach.

Zajęcia praktyczne prowadzone są w dni powszednie, a czas przeznaczony na szkolenie wynosi od 5 do 10 godzin.

 

 

Wymaganie wstępne:

Szkolenie dla operatorów wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem może rozpocząć każda osoba, która:

- ukończyła 18 rok życia,

- posiada orzeczenie lekarskie do obsługi urządzeń transportu bliskiego.

 

 

Terminy szkoleń:

Zajęcia teoretyczne operatorów wózków widłowych ze zmiennym wysięgiem, rozpoczynamy w każdy:

- pierwszy wtorek miesiąca,

- drugi wtorek miesiąca,

- trzeci wtorek miesiąca.

Czas trwania:

- 3 dni, tj., wtorek, środa i czwartek, w godz. 16:30-20:00.

 

Oprócz szkoleń prowadzonych metodą tradycyjną możemy zaproponować Państwu szkolenie elearningowe lub szkolenie przy użyciu komunikatora - Skype. 

 

Jeżeli terminy podane na naszej stronie internetowej nie odpowiadają Państwa oczekiwaniom, informujemy, że dla grup powyżej 4 osób możemy zorganizować szkolenie w indywidualnym terminie zaproponowanym przez Państwa.

 

 

Miejsce szkolenia:

 

Zapisy możecie Państwo składać w naszych oddziałach na terenie Wrocławia:

- ul. Bierutowska 1a,

- ul. Sienkiewicza 128,

- ul. Wiaduktowa 21.

 

 

Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone są przy ul. Wiaduktowej 21.

 

Przypadku braku możliwości uczestnictwa w zajęciach zapraszamy do skorzystania z zajęć na odległość. Dla naszych klientów uruchomiliśmy wykłady przez -  wideokonferencję lub Skype.

 

Istnieje również możliwość realizacji szkoleń z zakresu urządzeń transportu bliskiego w Państwa siedzibie.

 

Rodzaje uprawnień:

 

I WJO - Wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane.

 

 

Egzamin:

Po zakończeniu szkolenia kandydaci na operatorów zdają egzamin przed komisja powołaną przez dyrektora Urzędu Dozoru Technicznego.

Termin egzaminu zostanie ustalony w trakcie szkolenia.

 

Koszt egzaminu wynosi 200 zł.

 

 

Cena: 850 PLN

Kurs operatora wózka widłowego ze zmiennym wysięgiem

Zapisz się!

Kontakt: 502 025 383