• »
  • Oferta
  • »
  • Kurs operatora wózka widłowego kat. II WJO - uprawnienia UDT

Kurs operatora wózka widłowego kat. II WJO

Kurs operatora wózka widłowego kat. II WJO - uprawnienia UDT

Akademia Operatora zajmuje się prowadzeniem szkoleń na wysoko wyspecjalizowane maszyny drogowe, budowlane, górnicze, lotnicze, leśne. Realizujemy szkolenia z należytą starannością, dostosowując terminy szkoleń do potrzeb naszych Klientów. 

Szkolenie na wozki widłowe kat. II WJO:

Kurs operatora wózków widłowych jest realizowany według naszego dedykowanego programu szkoleniowego. 

Nasz autorski program szkoleniowy został stworzony przez naszych Wykładowców – inżynierów z długoletnim doświadczeniem edukacyjnym i praktycznym. Program został zaprojektowany w taki sposób, aby zwiększyć dostępność szkolenia dla wszystkich uczestników przy jednoczesnym skróceniu czasu trwania kursu.

Akademia Operatora w szkoleniach w zakresie Urządzeń Transportu Bliskiego, jako pierwsza wprowadziła modułowy system szkolenia, którego głównym zadaniem jest łączenie zajęć teoretycznych z praktyką i na odwrót.

Czas trwania szkolenia kat. II WJO:

13,5h zajęć teoretycznych - 3 dni,tj., wtorek, środa i czwartek, w godz. 16:30-20:00.

Każdy uczestnik szkolenia uamwia się na zajęcia praktyczne z instruktorem w dogodnych terminach.

Zajęcia praktyczne prowadzone są w dni powszednie, a czas przeznaczony na szkolenie wynosi od 5 do 10 godzin.

Wymaganie wstępne:

Szkolenie dla operatorów wózka widłowego może rozpocząć każda osoba, która:

  • ukończyła 18 rok życia,
  • posiada orzeczenie lekarskie do obsługi urządzeń transportu bliskiego.

Terminy kursu na wozki widłowe kat. II WJO:

Zajęcia teoretyczne operatorów wózków jezdniowych, rozpoczynamy w każdy wtorek miesiąca o 16:30 na ul. Wiaduktowej 21 we Wrocłąwiu

Jeżeli terminy podane na naszej stronie internetowej nie odpowiadają Państwa oczekiwaniom, informujemy, że dla grup minimum 4 osobowych możemy zorganizować szkolenie w indywidualnym terminie zaproponowanym przez Państwa.

Zapisy na szkolenia UDT II WJO:

Zapisy możecie Państwo składać w naszych oddziałach na terenie Wrocławia:

  • ul. Bierutowska 1a,
  • ul. Sienkiewicza 128,
  • ul. Wiaduktowa 21. 

Zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane są przy ul. Wiaduktowa 21.

Przypadku braku możliwości uczestnictwa w zajęciach zapraszamy do skorzystania z zajęć na odległość. Dla naszych klientów uruchomiliśmy wykłady przez  wideokonferencję lub Skype.

Istnieje również możliwość realizacji szkoleń z zakresu urządzeń transportu bliskiego w Państwa siedzibie.

Rodzaje uprawnień II WJO:

kategoria II WJO – uprawnia tylko i wyłącznie do kierowania wózkami jezdniowymi (ale nie wózkami specjalizowanymi i ze zmiennym wysięgnikiem) oraz wózkami o dowolnym napędzie (bez ograniczeń wysokości podnoszenia oraz bez ograniczeń maksymalnego udźwigu);

UDT - Wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych 

Egzamin UDT kat. II WJO:

Po zakończeniu szkolenia kandydaci na operatorów zdają egzamin przed komisja powołaną przez dyrektora Urzędu Dozoru Technicznego.

Wszystkie formalności związane z ustaleniem terminu egzaminu – załatwimy za Ciebie!

Koszt egzaminu wynosi 200 zł i obejmuje również wydanie legitymacji operatora.

Uwaga! Tylko uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego uprawniają do obsługi:

- wózków widłowych,

 

Cena: 600 PLN

Kurs operatora wózka widłowego kat. II WJO

Zapisz się!

Kontakt: 502 025 383

Inne szkolenia i kursy

Kurs na operatora recyklera - uprawnienia Kurs operatora wózka widłowego kat. II WJO
800 PLN
Kurs montażysty żurawi wieżowych Kurs operatora wózka widłowego kat. II WJO
2350 PLN
Kurs na koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów Kurs operatora wózka widłowego kat. II WJO
1800 PLN
Kurs na wózki widłowe Wrocław - szkolenie UDT w Akademia Operatora Kurs operatora wózka widłowego kat. II WJO
600 PLN