• »
  • Oferta
  • »
  • Kurs operatora wózka widłowego jezdniowego ciąganego III WJO

Kurs operatora wózka widłowego jezdniowego ciąganego III WJO

Kurs operatora wózka widłowego jezdniowego ciąganego III WJO

Szkolenie:

Czas trwania szkolenia na operatora wózka widłowego wynosi 

13,5h zajęć teoretycznych

Każdy uczestnik szkolenia umawia się na zajęcia praktyczne z instruktorem w dogodnych terminach.

Zajęcia praktyczne prowadzone są w dni powszednie, a czas przeznaczony na szkolenie wynosi od 5 do 10 godzin.

 

Wymaganie wstępne:

Szkolenie dla operatorów wózków widłowych kat. III WJO - wózki jezdniowe ciągane może rozpocząć każda osoba, która:

- ukończyła 18 rok życia,

- posiada orzeczenie lekarskie do obsługi urządzeń transportu bliskiego.

 

Terminy szkoleń:

Zajęcia teoretyczne operatorów wózków jezdniowych ciąganych, rozpoczynamy w każdy:

- pierwszy wtorek miesiąca,

- drugi wtorek miesiąca,

- trzeci wtorek miesiąca.

Czas trwania:

- 3 dni, tj., wtorek, środa i czwartek, w godz. 16:30-20:00.

 

W przypadku gdy terminy podane na naszej stronie internetowej nie odpowiadają Państwa oczekiwaniom, informujemy, że dla grup powyżej 4 osób możemy zorganizować szkolenie w indywidualnym terminie zaproponowanym przez Państwa.

 

Rodzaje uprawnień III WJO:

 kategoria III WJO – uprawnia jedynie do kierowania wózkami o dowolnym napędzie (elektrycznym i spalinowym), bez ograniczeń maksymalnej wysokości podnoszenia.

III WJO - Wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane

 

Egzamin:

Po zakończeniu szkolenia kandydaci na operatorów zdają egzamin przed komisja powołaną przez dyrektora Urzędu Dozoru Technicznego.

Termin egzaminu zostanie ustalony w trakcie szkolenia.

Koszt egzaminu wynosi 185 zł i obejmuje również wydanie legitymacji operatora.

 

 

 

 

Cena: 500 PLN

Kurs operatora wózka widłowego jezdniowego ciąganego III WJO

Zapisz się!

Kontakt: 502 025 383