Szanowni Klienci,

W trosce o bezpieczeństwo Wasze, a przede wszystkim Wasze i nasze zdrowie podjęliśmy decyzję o zawieszeniu wszelkich szkoleń prowadzonych w naszych placówkach, jak również w ośrodkach zewnętrznych oraz zamknięciu naszych biur do odwołania.

Powodem wstrzymania kursów jest sytuacja związana z rosnącym zagrożeniem epidemii korona wirusa w Polsce.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że jesteśmy wstanie zapewnić Państwu dostęp do szerokiej gamy szkoleń e-learningowych.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych: - poczta: [email protected]

- telefon: 57 57 57 408Z życzeniami Zdrowia!
Zespół Akademii

Kurs operatora zagęszczarki i ubijarki

Kurs operatora zagęszczarki i ubijarki

Szkolenie operatorów maszyn, urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych organizowane przez  Akademię Dobrej Jazdy jest szkoleniem całkowicie dostosowanym do potrzeb naszych klientów..
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn oraz urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych. Po zakończonym szkoleniu w Akademii Dobrej Jazdy operator otrzymuje uprawnienia do operowania narzędziami udarowymi o następujących typach zasilania: pneumatyczne, hydrauliczne, spalinowe elektryczne.

  

WARUNKIEM PRZYJĘCIA NA KURS JEST: 

  1. Ukończony 18 rok życia.
  2. Wykształcenie co najmniej podstawowe.
  3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu operatora (istnieje możliwość odbycia takich badań w naszych placówkach).

 

PROGRAM SZKOLENIA :

  • użytkowanie eksploatacyjne
  • dokumentacja techniczna
  • bezpieczeństwo i higiena pracy
  • podstawy elektrotechniki
  • budowa zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych
  • technologia robót
  • zajęcia praktyczne.

 

Zajęcia prowadzone są przez fachową kadrę wykładowców  z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych i parku maszynowego na własnym poligonie ćwiczebnym. Zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz egzamin  odbywają się w Akademii Dobrej Jazdy.

 

 

 

KURS BRUKARZA KURS BRUKARZA KURS BRUKARZA KURS BRUKARZA 

 

Brukarz – Akademia Operatora jest jedynym ośrodkiem szkolenia oferujące kompleksowe szkolenie dla przyszłych brukarzy!

Brukarz – uprawnienia potrzebne, ale rzadko spotykane u osób pracujących przy układaniu kostki brukowej.

 

Pragniemy Państwu przedstawić ofertę kompleksowego szkolenia, które obejmuje następujące etapy:

- Obsługę zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych (koszt 400zł)

- Obsługę przecinarek do nawierzchni dróg (koszt 400zł)

- Szkolenie BHP (koszt 350zł)

- Szkolenia z zakresu technologii układania kostki brukowej oraz obrzeży betonowych (koszt 450zł)

  

Wyżej wymienione szkolenia można w dowolni konfigurować, możecie Państwo zdecydować się tylko na jeden etap szkolenia np.: Szkolenia z zakresu technologii układania kostki brukowej oraz obrzeży betonowych albo na kilka etapów w zależności od Państwa potrzeb.

 

Zajęcia teoretyczne i praktyczne będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców -  inżynierów budowlanych, projektantów oraz bhp-owców.

 

 

Opis poszczególnych etapów szkolenia:

Obsługę zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych – szkolenie składa się z 44h zajęć teoretycznych i praktycznych i przygotowuje brukarzy do bezpiecznej obsługi urządzeń wibracyjnych. Po zakończeniu szkolenia osoba zdaje egzamin państwowy przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

 Obsługę przecinarek do nawierzchni dróg– szkolenie składa się z 44h zajęć teoretycznych i praktycznych i przygotowuje brukarzy do bezpiecznej obsługi urządzeń przecinających. Po zakończeniu szkolenia osoba zdaje egzamin państwowy przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Szkolenie BHP – obejmuje 25h zajęć teoretycznych i praktycznych i jest przeszkoleniem BHP stanowiskowym Brukarzy. Szkolenie BHP obejmuje szkolenie stanowiskowe  dla operatorów przecinarek, zagęszczarek i ubijaków oraz osób układających kostkę brukową.

Szkolenia z zakresu technologii układania kostki brukowej oraz obrzeży betonowych – szkolenie składa się z 25h zajęć. Podczas szkolenia będą realizowane zajęcia z następujących tematów:

- sposoby zagęszczania gruntów,

- rodzaje gruntów i ich nośność,

- wytrzymałość materiałów,

- urządzenia pomiarowe,

- zajęcia praktyczne,

 

Praktycznie w każdej firmie budowlanej są stawiane wymagania, które spełnisz dzięki  ukończeniu szkolenia w Akademii Dobrej Jazdy, Akademii Operatora.

 

 

Cena: 400 PLN

Kurs operatora zagęszczarki i ubijarki

Zapisz się!

Kontakt: 502 025 383