Klasa 2 - Kurs operatora maszyn do produkcji mieszanek betoniarskich

Klasa 2 - Kurs operatora maszyn do produkcji mieszanek betoniarskich

Akademia Dobrej Jazdy - Akademia Operatora, zaprasza na szkolenia z zakresu obsługi węzłów betoniarskich.

U nas znajdzicie Panstwo szkolenia z zakresu węzłów betoniarskich klasy III oraz klasy II.

 

Szkolenie operatora węzłów betoniarskich organizowane przez Akademię Operatora realizowane jest w systemie weekendowym lub w tygodniowym. W pełni dostosowujemy się do potrzeb naszych klientów.

 

Informacje dla branży:

Akademia Operatora oferuje kompletne szkolenia dla firm betoniarskich. Oferujemy następujące szkolenia:

- operator węzłów betoniarskich klasy III i klasy II,

- operator pomp do betonu,

- operator podajników do betonu,

- szkolenia okresowe dla kierowców zawodowych,

- operatorów dźwigów (żurawi, hds).

 

 

Wymagania wstępne:

Do szkolenia dla operatorów węzłów betoniarskich klasy II moze przystąpić operator posiadający uprawnienia węzłów betoniarskich klasy III przez okres jednego roku.

 

UWAGA: Jeżeli nie spełniacie Państwo powyższego kryterium, a pilnie potrzebujecie uprawnienia operatora klasy II, skonatktujcie się z osobą odpowiedzialną za szkolenia operatorów w naszej firmie z Panem Leszkiem 713455216-postaramy się pomóc!

 

 

Zajęcia Teoretyczne:

Zajęcia teoretyczne podzielone są na dwie części: część wspólna (dla wszystkich maszyn klasy II) oraz część specjalistyczną.

Czesć wspólna skałda się z następujących przedmiotów:

- BHP

- Użytkowanie eksploatacyjne,

- Podstawy psychologii pracy i zasady dydaktyki w kierowaniu zespołem ludzkim.

 

Część  specjalistyczna składa się z następujących przedmiotów:

 

- Budowa węzłów betoniarskich,

- Technologia i organizacja robót.

 

Zajęcia teoretyczne trwają w sumie 72 godziny teoretyczne.

 

 

Zajęcia praktyczne:

Program nauczania nie zawiera zajęć praktycznych! Jednak dla każdej osoby przygotujemy odpowiednią ilość zajęć praktycznych.

 

Egzamin państwowy:

Egzamin składa sie z dwóch części. Pierwszym etapem jest część praktyczna, po której zdaje się część teoretyczną. Koszt 250 zł.

 

 

Zakres uprawnień:

Uprawnienia operatora węzłów betoniarskich klasy II uprawniaja do obsługo węzłów betonowych o nieograniczonych wydajnościach.

Uprawnienia operatora węzłów betoniarskich klasy III uprawniaja do obsługo węzłów betonowych o maksymalnej wydajności 60m3/h.

 

 

Cena: 1800 PLN

Kurs operatora maszyn do produkcji mieszanek betoniarskich ✓ szkolenie we Wrocławiu ➜ Zapisz się ☎ 57 57 57 408 - Akademia Operatora

Zapisz się!

Kontakt: 502 025 383