Klasa 2 - operator walca drogowego

Klasa 2

Akademia Dobrej Jazdy - Akademia Operatora, zaprasza na szkolenia z zakresu obsługi Walców drogowych.

U nas znajdzicie Panstwo szkolenia z zakresu Walców drogowych klasy III oraz klasy II.

 

Szkolenie operatora Walca drogowego organizowane przez Akademię Operatora realizowane jest w systemie weekendowym lub w tygodniowym. W pełni dostosowujemy się do potrzeb naszych klientów.

 

Informacje dla branży:

Akademia Operatora oferuje kompletne szkolenia dla firm budowlanych. Oferujemy między innymi:

- operatorów maszyn do robót ziemnych,

- operator maszyn do robór drogowych,

- spawaczy,

- szkolenia okresowe dla kierowców zawodowych,

- operatorów dźwigów (żurawi, hds).

 

 

Wymagania wstępne:

Do szkolenia dla operatorów Walców drogowych klasy II moze przystąpić operator posiadający uprawnienia Walca drogowego klasy III przez okres jednego roku. 

UWAGA: Jeżeli nie spełniacie Państwo powyższego kryterium, a pilnie potrzebujecie uprawnienia operatora klasy II, skonatktujcie się z osobą odpowiedzialną za szkolenia operatorów w naszej firmie z Panem Leszkiem 713455216-postaamy się pomóc!

 

 

Zajęcia Teoretyczne: 

Zajęcia teoretyczne podzielone są na dwie części: część wspólna (dla wszystkich maszyn klasy II) oraz część specjalistyczną.

Czesć wspólna skałda się z następujących przedmiotów:

- BHP

- Użytkowanie eksploatacyjne,

- Podstawy psychologii pracy i zasady dydaktyki w kierowaniu zespołem ludzkim.

 

Część  specjalistyczna składa się z następujących przedmiotów:

 

- Budowa Walców drogowych,

- Technologia i organizacja robót.

 

Zajęcia teoretyczne trwają w sumie 72 godziny teoretyczne.

 

 

Zajęcia praktyczne: 

Program nauczania nie zawiera zajęć praktycznych! Jednak dla każdej osoby bezpłatnie przygotujemy odpowiednią ilość zajęć praktycznych.

 

 

Egzamin państwowy:

Egzamin składa sie z dwóch części. Pierwszym etapem jest część praktyczna, po której zdaje się część teoretyczną.

 

 

Zakres uprawnień:

Uprawnienia operatora Walca drogowego klasy II uprawniaja do obsługi Walca drogowego o nieograniczonej masie całkowitej-wszystkie typy..

Uprawnienia operatora Walca drogowego klasy III uprawniaja do obsługi Walca drogowego o masie całkowitej do 18t.

 

 

Zobacz równieź:

Cena: 1700 PLN

Klasa 2 - operator walca drogowego

Zapisz się!

Kontakt: 502 025 383

Inne szkolenia i kursy

Wózek widłowy ze zmiennym wysięgiem Klasa 2 - operator walca drogowego
800 PLN
Kurs operatora repavera i remixera Klasa 2 - operator walca drogowego
2400 PLN
Kurs operatora pompy mieszanek betonowych Klasa 2 - operator walca drogowego
1350 PLN