• »
 • Oferta
 • »
 • Kurs operatora walca drogowego

Kurs operatora walca drogowego

Kurs operatora walca drogowego

W Akademii Operatora zyskasz umiejętności i kwalifikacje umożliwiające podjęcie nowej pracy w przemyśle maszyn drogowych. Kurs operatora walca drogowego pozwala zdobyć uprawnienia państwowe i świadectwo niezbędne do rozpoczęcia pracy na nowym stanowisku. Zapoznaj się z przebiegiem kursu w naszej szkole operatorów maszyn budowlanych.

 

U nas znajdziesz szkolenia z zakresu walców drogowych klasy II. Obecnie nie występuje podział na klasę II i III – klasa II obejmuje wszystkie typy.

Teoria – operator walca

Zajęcia teoretyczne na kursie operatora walca drogowego podzielone są na dwie części: część wspólna (dla wszystkich maszyn klasy II) oraz część specjalistyczna.

 

Część wspólna obejmuje zagadnienia:

 • BHP,

 • użytkowanie eksploatacyjne,

 • podstawy psychologii pracy i zasady dydaktyki w kierowaniu zespołem ludzkim.

 

Część specjalistyczna składa się z następujących przedmiotów: 

 • Budowa Walców drogowych,

 • Technologia i organizacja robót.

 

Zajęcia teoretyczne na kursie operatora walca drogowego prowadzą doświadczeni oraz czynni zawodowo instruktorzy, który z pasją i chęcią angażują się w proces przekazania wiedzy dla uczestników kursu. Po ukończeniu szkolenia:

 • zdobędziesz kompetencje umożliwiające organizację pracy na stanowisku operatora walca drogowego,

 • nauczysz się obsługiwać maszyn różnego typu,

 • poznasz technikę kontroli procesu oraz jakości podejmowanych prac,

 • zyskasz wiedzę na temat stanu technicznego pojazdów.

Praktyka – kurs na walec drogowy

Program nauczania na kursie operatora walca drogowego obejmuje 50 godzin zajęć praktycznych.

Całe szkolenia trwa 102 h.

W czasie zajęć praktycznych uczestnicy kursu na walec drogowy pod okiem instruktorów realizują program szkolenia na operatora walca, który kompleksowo przygotowuje ich do państwowego egzaminu. W jego trakcie poznają techniki równania nawierzchni i zagęszczania podczas obsługi różnego typu maszyn drogowych.

Wymagania wstępne i zapis na szkolenie – kurs na walec drogowy

W kursie na operatora walca drogowego klasy II może wziąć udział każdy operator posiadający uprawnienia walca drogowego klasy III przez okres jednego roku.

UWAGA: Jeżeli nie spełniasz powyższego kryterium, a pilnie potrzebujesz uzyskać uprawnienia operatora klasy II, skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za szkolenia operatorów w naszej firmie – z Panem Leszkiem. Numer telefonu: 71345521 pomożemy Ci!

Pozostałe wymagania umożliwiające przystąpienie do kursu to:

 • ukończone 18 lat,

 • wykształcenie minimum podstawowe,

 • oświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi maszyn budowlanych określonej specjalności.

Miejsce szkolenia

Zajęcia teoretyczne odbywają się we Wrocławiu przy ul. Wiaduktowej 21 we Wrocławiu w siedzibie Akademii Operatora. Zajęcia praktyczne realizujemy w terenie.

Maszyny szkoleniowe

W czasie kursu na operatora walca drogowego stawiamy na poznanie obsługi maszyn wszystkich typów. W celach dydaktyczno-praktycznych wykorzystujemy walce statyczne, walce wibracyjne oraz walce udarowe.

Egzamin na operatora walca drogowego

Po ukończeniu kursu operatora walca drogowego uczestnik może przystąpić do egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną z ramienia Instytutu Mechanizacji, Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Egzamin składa się z dwóch części – praktycznej i teoretycznej, jednak w przypadku zdobywania tej kategorii uprawnień w pierwszej kolejności kandydat na operatora walca drogowego musi uzyskać wynik pozytywny z części praktycznej egzaminu. W dalszym etapie egzaminator sprawdza wiedzę teoretyczną w czasie odpowiedzi ustnej.

Operator walca drogowego – uprawnienia

Uprawnienia operatora walca drogowego klasy II pozwalają obsługiwać walec drogowy o nieograniczonej masie całkowitej, co obejmuje wszystkie typy i wielkości walców drogowych. Operator otrzymuje ponadto świadectwo potwierdzające ukończenie kursu oraz wpis do książki operatora.

Operator walca drogowego – informacje dla branży

Akademia Operatora oferuje także kompletne szkolenia dla firm budowlanych. Oferujemy między innymi:

 • kurs operatorów maszyn robót ziemnych,

 • kurs na operatora maszyn robót drogowych,

 • kurs spawacza,

 • szkolenia okresowe dla kierowców zawodowych,

 • kurs operatorów dźwigów (żurawi, hds).

Cena: 2000 PLN

Kurs operatora walca drogowego

Zapisz się!

Kontakt: 502 025 383

Inne szkolenia i kursy

Kurs i uprawnienia na montera rusztowań - Szkolenie monter rusztowań Kurs operatora walca drogowego
1000 PLN
Kurs operatora piły do ścinania drzew Kurs operatora walca drogowego
700 PLN
Kurs operatora układnic kontenerów Kurs operatora walca drogowego
2000 PLN
Kurs na dźwig samojezdny - uprawnienia operatora dźwigowego żurawi samojezdnych Kurs operatora walca drogowego
2050 PLN