• »
 • Oferta
 • »
 • Kurs operatora walca drogowego

Kurs operatora walca drogowego

Kurs operatora walca drogowego

W Akademii Operatora zyskasz umiejętności i kwalifikacje umożliwiające podjęcie nowej pracy w przemyśle maszyn drogowych. Kurs operatora walca drogowego pozwala zdobyć uprawnienia państwowe i świadectwo niezbędne do rozpoczęcia pracy na nowym stanowisku. Zapoznaj się z przebiegiem kursu w naszej szkole operatorów maszyn budowlanych.

 

U nas znajdziesz szkolenia z zakresu walców drogowych klasy II. Obecnie nie występuje podział na klasę II i III – klasa II obejmuje wszystkie typy.

Teoria – operator walca

Zajęcia teoretyczne na kursie operatora walca drogowego podzielone są na dwie części: część wspólna (dla wszystkich maszyn klasy II) oraz część specjalistyczna.

 

Część wspólna obejmuje zagadnienia:

 • BHP,

 • użytkowanie eksploatacyjne,

 • podstawy psychologii pracy i zasady dydaktyki w kierowaniu zespołem ludzkim.

 

Część specjalistyczna składa się z następujących przedmiotów: 

 • Budowa Walców drogowych,

 • Technologia i organizacja robót.

 

Zajęcia teoretyczne na kursie operatora walca drogowego prowadzą doświadczeni oraz czynni zawodowo instruktorzy, który z pasją i chęcią angażują się w proces przekazania wiedzy dla uczestników kursu. Po ukończeniu szkolenia:

 • zdobędziesz kompetencje umożliwiające organizację pracy na stanowisku operatora walca drogowego,

 • nauczysz się obsługiwać maszyn różnego typu,

 • poznasz technikę kontroli procesu oraz jakości podejmowanych prac,

 • zyskasz wiedzę na temat stanu technicznego pojazdów.

Praktyka – kurs na walec drogowy

Program nauczania na kursie operatora walca drogowego obejmuje 50 godzin zajęć praktycznych.

Całe szkolenia trwa 102 h.

W czasie zajęć praktycznych uczestnicy kursu na walec drogowy pod okiem instruktorów realizują program szkolenia na operatora walca, który kompleksowo przygotowuje ich do państwowego egzaminu. W jego trakcie poznają techniki równania nawierzchni i zagęszczania podczas obsługi różnego typu maszyn drogowych.

Wymagania wstępne i zapis na szkolenie – kurs na walec drogowy

W kursie na operatora walca drogowego klasy II może wziąć udział każdy operator posiadający uprawnienia walca drogowego klasy III przez okres jednego roku.

UWAGA: Jeżeli nie spełniasz powyższego kryterium, a pilnie potrzebujesz uzyskać uprawnienia operatora klasy II, skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za szkolenia operatorów w naszej firmie – z Panem Leszkiem. Numer telefonu: 71345521 pomożemy Ci!

Pozostałe wymagania umożliwiające przystąpienie do kursu to:

 • ukończone 18 lat,

 • wykształcenie minimum podstawowe,

 • oświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi maszyn budowlanych określonej specjalności.

Miejsce szkolenia

Zajęcia teoretyczne odbywają się we Wrocławiu przy ul. Wiaduktowej 21 we Wrocławiu w siedzibie Akademii Operatora. Zajęcia praktyczne realizujemy w terenie.

Maszyny szkoleniowe

W czasie kursu na operatora walca drogowego stawiamy na poznanie obsługi maszyn wszystkich typów. W celach dydaktyczno-praktycznych wykorzystujemy walce statyczne, walce wibracyjne oraz walce udarowe.

Egzamin na operatora walca drogowego

Po ukończeniu kursu operatora walca drogowego uczestnik może przystąpić do egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną z ramienia Instytutu Mechanizacji, Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Egzamin składa się z dwóch części – praktycznej i teoretycznej, jednak w przypadku zdobywania tej kategorii uprawnień w pierwszej kolejności kandydat na operatora walca drogowego musi uzyskać wynik pozytywny z części praktycznej egzaminu. W dalszym etapie egzaminator sprawdza wiedzę teoretyczną w czasie odpowiedzi ustnej.

Operator walca drogowego – uprawnienia

Uprawnienia operatora walca drogowego klasy II pozwalają obsługiwać walec drogowy o nieograniczonej masie całkowitej, co obejmuje wszystkie typy i wielkości walców drogowych. Operator otrzymuje ponadto świadectwo potwierdzające ukończenie kursu oraz wpis do książki operatora.

Operator walca drogowego – informacje dla branży

Akademia Operatora oferuje także kompletne szkolenia dla firm budowlanych. Oferujemy między innymi:

 • kurs operatorów maszyn robót ziemnych,

 • kurs na operatora maszyn robót drogowych,

 • kurs spawacza,

 • szkolenia okresowe dla kierowców zawodowych,

 • kurs operatorów dźwigów (żurawi, hds).

Cena: 2100 PLN

Kurs operatora walca drogowego

Zapisz się!

Kontakt: 502 025 383

Inne szkolenia i kursy

Kurs operatora sprężarki przewoźnej Kurs operatora walca drogowego
650 PLN
Kurs operatora węzłów betoniarskich Kurs operatora walca drogowego
 • Klasa
  kursu
 • II
1900 PLN
Ciągnik leśny i skidder Kurs operatora walca drogowego
1500 PLN