Kurs operatora układnic kontenerów.

Kurs operatora układnic kontenerów.

Kurs operatora układnic kontenerów realizowany przez naszą Akademię Operatora składa się z dwóch części. Część teoretyczna, która jest realizowana w naszych salach wykładowych lub u klienta oraz część praktyczna realizowana na terenie firmy jednego z naszych partnerów.

 

Czas trwania szkolenia operatorów wynosi:

 

- 16h zajęć teoretycznych

Każdy uczestnik szkolenia umawia się na zajęcia praktyczne z instruktorem w dogodnych terminach.

Zajęcia prowadzone są w dni powszednie, a czas przeznaczony na szkolenie wynosi od 5 do 10 godzin.

 

 

Wymaganie wstępne:

Szkolenie dla operatorów układnic kontenerów może rozpocząć każda osoba, która:

- ukończyła 18 rok życia,

- posiada orzeczenie lekarskie do obsługi urządzeń transportu bliskiego.

 

Cena: 1350 PLN

Kurs operatora układnic kontenerów.Szkolenie, zajęcia praktyczne.

Zapisz się!

Kontakt: 502 025 383