• »
 • Oferta
 • »
 • Kurs operatora spycharki

Kurs operatora spycharki

Kurs operatora spycharki

By zostać operatorem spycharki, niezbędne jest ukończenie specjalistycznego kursu oraz zdanie teoretycznego i praktycznego egzaminu państwowego potwierdzającego zdobyte kwalifikacje na obsługę konkretnej maszyny. Jak przebiega kurs i kiedy możesz się na niego zapisać? Czego możesz spodziewać się na egzaminie? Co oznacza kurs klasy I a co klasy III?

 

Czym jest spycharka i gdzie ją wykorzystujemy?

Spycharka to maszyna budowlana, której zadaniem jest odspajanie warstw gruntu i przesuwanie urobku pozyskanego tym sposobem, urabianie gruntu, a następnie  wyrównywanie terenu. Zdobycie uprawnień na operatora spycharki podniesie Twoje kwalifikacje zawodowe i otworzy nowe możliwości. Operatorzy specjalistycznych maszyn budowlanych to wciąż deficyt na rynku pracy. Specjaliści poszukiwani są w różnych gałęziach przemysłu, takich jak: szeroko pojęte budownictwo, górnictwo, leśnictwo, rolnictwo czy składowanie odpadów. Kończąc kurs i zdając egzamin państwowy, możesz starać się o lepszą pracę lub wynegocjować podwyżkę z obecnym pracodawcą. Warto podkreślić, że zdobyte uprawnienia są wydawane bezterminowo. Nie musisz ich ponownie zdawać po upływie określonego czasu, jak to ma miejsce w przypadku niektórych kursów. Nie czekaj dłużej, podnieś swoje kwalifikacje i zapisz się na kurs operatora spycharki już dziś.

Typy spycharek:

 • czołowe (lemiesz ustawiony prostopadle do kierunku ruchu)
 • skośne (lemiesz ustawiony bokiem do kierunku jazdy, umożliwia boczne przemieszczanie urobku)
 • uniwersalne (możliwość ustawienie lemiesza w pozycjach skośnej, czołowej i przechylonej)

Jak zostać operatorem spycharki?

By zostać operatorem spycharki, należy ukończyć specjalistyczny kurs, a następnie zdać praktyczny oraz teoretyczny egzamin państwowy. Na kurs operatora spycharki może zapisać się osoba, która:

 • ukończyła 18-sty rok życia, 

 • ma wykształcenie minimum podstawowe, 

 • uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku operatora spycharki.

Co ciekawe, przystępując na kurs operatora spycharki, nie ma obowiązku posiadania prawa jazdy, jednak w przypadku, gdy chcesz móc poruszać się spycharką po drogach publicznych, musisz mieć prawo jazdy kategorii B, C lub T. 

Jak wygląda kurs na operatora spycharki?

W 2017r. spycharki klasy II zrównoważono z klasą I, dlatego obecnie można przystąpić do kursu na spycharkę klasy I oraz III. Klasa III charakteryzuje spycharki o mocy silnika do 110 kW. Można jednak operować spycharkami o różnych szerokościach lemiesza, a także spycharką wyposażoną w osprzęt ładowarkowy i zrywakowy. Zdając egzamin na spycharkę klasy I, możesz obsługiwać wszystkie spycharki, bez względu na moc ich silnika.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne prowadzone przez nas w ramach kursu operatora spycharki odbywają się w systemie porannym, wieczorowym oraz weekendowym. Jako jedyni z Wrocławia przeprowadzamy szkolenie na operatora spycharki w elastycznym systemie czasowym. Szkolimy na nowoczesnym sprzęcie spotykanym na różnego rodzajach budowach. Nasza infrastruktura szkoleniowa znajduje się we Wrocławiu, dzięki temu nie będziesz tracił czasu na dojazd na kurs poza miasto. Dbając o najwyższy poziom bezpieczeństwa uczestników, każdy kursant na czas kursu praktycznego ma zapewnioną odzież roboczą, a plac manewrowy (poligon) jest odgrodzony od innych przestrzeni, co pozwala na poznanie maszyny w warunkach kontrolowanych. 

W skład kursu operatora spycharki klasy III wchodzą 52 godziny zajęć teoretycznych oraz 15 godzin zajęć praktycznych. Dla kursantów operatora spycharki klasy I czeka 16 godzin teorii oraz 25 godzin zajęć praktycznych. 

Jak wygląda egzamin na operatora spycharki?

By móc zdobyć uprawienia na spycharkę, po ukończonym kursie czeka Cię jeszcze zdanie państwowego egzaminu przed Komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Egzamin składa się z dwóch części. Inaczej niż w przypadku zdawania prawa jazdy, najpierw przystąpisz do egzaminu praktycznego, który składa się z:

 • części obsługowej, polegającej na wykonaniu dwóch wylosowanych zadań związanych z obsługą transportową lub codzienną maszyny,

 • części produkcyjno-technologicznej, w trakcie której wykonujesz wylosowane zadanie związane z operacjami technologicznymi, osprzętem roboczym maszyny.

 

Po pozytywnym wyniku czeka Cię egzamin teoretyczny, który polega na odpowiedzi ustnej przed Komisją na zadane pytania.

 

Obecne przepisy pozwalają na przystąpienie do kursu oraz egzaminu na klasę I bez wcześniejszych uprawnień na klasę III. W tym celu należy ukończyć jednocześnie szkolenie na klasę trzecią oraz pierwszą, po czym przystąpić do egzaminu. Państwowy egzamin można zdać w dwóch formach:

 • w pierwszej kolejności przystąpić do egzaminu na klasę trzecią, a w innym terminie do egzaminu na klasę pierwszą,

 • przystąpić do egzaminu na klasę pierwszą zawierającą zestaw pytań z obu klas.

Przystępując do egzaminu, musisz pamiętać o dokumencie potwierdzającym Twoją tożsamość i odpowiednim ubiorze (ubranie robocze, kask ochronny, buty robocze oraz kamizelka). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu otrzymujesz świadectwo oraz książeczkę operatora potwierdzającą zdobyte uprawnienia. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie wysyła ją do Twojego Ośrodka Szkolenia.

Cena: 2250 PLN

Szkolenie dla operatorów spycharek.

Zapisz się!

Kontakt: 502 025 383

Inne szkolenia i kursy

Prasy zwijającej, rolującej Szkolenie dla operatorów spycharek.
1500 PLN
Kurs i szkolenia SEP Wrocław - zdobądź uprawnienia grupy G Szkolenie dla operatorów spycharek.
350 PLN
Operator wyciągu linowego, wspinaczkowego Szkolenie dla operatorów spycharek.
1500 PLN
Kurs na frezarki do nawierzchni dróg Szkolenie dla operatorów spycharek.
1900 PLN