Klasa 2 - Kurs operatora sprężarki przewoźnej

Klasa 2 - Kurs operatora sprężarki przewoźnej

 

Akademia Dobrej Jazdy - Akademia Operatora, zaprasza na szkolenia z zakresu obsługi sprężarek przewoźnych.

U nas znajdzicie Panstwo szkolenia z zakresu sprężarek przewoźnych klasy III oraz klasy II.

 

Szkolenie operatora sprężarek przewoźnych organizowane przez Akademię Operatora realizowane jest w systemie weekendowym lub w tygodniowym. W pełni dostosowujemy się do potrzeb naszych klientów.

  

Potocznie:

Sprężarka przewoźna - kompresor, sprężarka.

 

 

Wymagania wstępne:

Do szkolenia dla operatorów sprężarek przewoźnych klasy II moze przystąpić operator posiadający uprawnienia operatora sprężarek przewoźnych klasy III przez okres jednego roku.

 

UWAGA: Jeżeli nie spełniacie Państwo powyższego kryterium, a pilnie potrzebujecie uprawnienia operatora klasy II, skonatktujcie się z osobą odpowiedzialną za szkolenia operatorów w naszej firmie, z Panem Leszkiem 713455216-postaamy się pomóc!

 

 

Zajęcia Teoretyczne: 

Zajęcia teoretyczne podzielone są na dwie części: część wspólna (dla wszystkich maszyn klasy II) oraz część specjalistyczną.

Czesć wspólna skałda się z następujących przedmiotów:

- BHP

- Użytkowanie eksploatacyjne,

- Podstawy psychologii pracy i zasady dydaktyki w kierowaniu zespołem ludzkim.

 

Część  specjalistyczna składa się z następujących przedmiotów:

 

- Budowa sprężarek przewoźnych,

- Technologia i organizacja robót.

 

Zajęcia teoretyczne trwają w sumie 72 godziny teoretyczne.

 

 

Zajęcia praktyczne:

Program nauczania nie zawiera zajęć praktycznych! Jednak dla każdej osoby przygotujemy odpowiednią ilość zajęć praktycznych.

 

Egzamin państwowy:

Egzamin składa sie z dwóch części. Pierwszym etapem jest część praktyczna, po której zdaje się część teoretyczną.

 

 

 

 Szkolimy: Spawaczy, Kierowców, Kierowców Zawodowych, Operatorów Maszyn!

 

 

 

 

 

 

Cena: 900 PLN

Kurs operatora sprężarki przewoźnej klasa 2 ✓ szkolenie we Wrocławiu ➜ Zapisz się ☎ 57 57 57 408 - Akademia Operatora

Zapisz się!

Kontakt: 502 025 383