Klasa 1 - kurs operatora równiarki

Kurs na operatora równiarki Klasa 1

Akademia Dobrej Jazdy - Akademia Operatora! Tylko u nas możesz zrobic szkolenie dla operatorów Równiarek klasy I wszystkie typy.

Szkolenie operatora równiarki organizowane przez Akademię Operatora realizowane jest w systemie weekendowym lub w tygodniowym. W pełni dostosowujemy się do potrzeb naszych klientów.

Równiarki są powszechnie stosowane przy budowie i utrzymaniu dróg gruntowych, żwirowych do tworzenia płaskiej powierzchni, na której będzie układany asfalt. W przypadku projektów z zakresu inżynierii lądowej równiarki mają na celu wykonanie dokładnego stopniowania nawierzchni, podczas którego powierzchnia przyszłej konstrukcji jest precyzyjnie wyrównywana i uszlachetniana w celu spełnienia określonych specyfikacji. Równiarki można również znaleźć w głównych kopalniach na całym świecie. Niezwykle wszechstronna maszyna, operatorzy równiarek są potrzebni do szerokiej gamy prac budowlanych, robót drogowych i górniczych.

 

Wymagania wstępne do obsługi równiarki:

Do szkolenia dla operatorów równiarek klasy I moze przystąpić operator posiadający uprawnienia klasy III przez okres min jednego roku.

Obecnie nie wystepuje podział na klasę I i III. Wystepuje klasa I na wszystkie typy.

Zajęcia Teoretyczne:

Zajęcia teoretyczne podzielone są na dwie części: część wspólna (dla wszystkich maszyn klasy I) oraz część specjalistyczną.

Czesć wspólna skałda się z następujących przedmiotów:

  • BHP
  • Użytkowanie eksploatacyjne,
  • Podstawy psychologii pracy i zasady dydaktyki w kierowaniu zespołem ludzkim.

 

Część specjalistyczna zajęć teoretycznych składa się z następujących przedmiotów:

  • Budowa równiarek,
  • Technologia i organizacja robót.

 

Zajęcia teoretyczne trwają w sumie 52 godziny teoretyczne.

Zajęcia praktyczne:

Zajęcia praktyczne odbywają się we Wrocławiu. Program nauczania  zawiera 15 godzin zajęć praktycznych.  

Egzamin państwowy:

Egzamin składa sie z dwóch części. Najpierw zdaje się część praktyczną, a po niej część teoretyczną.

 

Operator i uprawnienia na równarki

Operatorzy równiarek pracują z ciężkim sprzętem mobilnym stosowanym w różnych sektorach przemysłu. Maszyna tworzy płaską powierzchnię, odcinając górną warstwę gleby dużym ostrzem, jednocześnie rozprowadzając i wyrównując podłoże w projektach budowlanych. Samobieżne urządzenie z regulowanym lemieszem między przednią i tylną osią. Ostrze może być używane do wykonywania różnych zadań, takich jak wyrównywanie powierzchni, cięcie i rozrzucanie materiału. Sztywna rama ma pojedynczą oś i nie może obracać się w obu kierunkach wokół punktu, podczas gdy rama przegubowa ma zawias między dwiema osiami. Cecha dwuosiowej sprawia, że nadaje się do obracania w małych przestrzeniach.

Obsługa równiarki samobieżnej wymaga umiejętności i doświadczenia. Oznacza to, że może nie być najlepszym wyborem dla pracowników, którzy są nowicjuszami w branży budowlanej. Niektórzy operatorzy twierdzą, że równiarka samobieżna jest najtrudniejszą maszyną do opanowania, jeśli chce się wykorzystać jej potencjał. To prawda, że równiarka samobieżna może robić wiele rzeczy, ale to od operatora zależy, jak korzystać ze wszystkich funkcji.

Równiarki samobieżne mają również ograniczoną przyczepność, ponieważ używają gumowych opon, a nie gąsienic. Nie nadają się również do przenoszenia ciężkich ładunków, takich jak spychacz, ze względu na położenie odkładnicy. Wreszcie równiarki samobieżne są zbyt duże w przypadku niektórych projektów.

Osprzęt do równiarek samojezdnych

Operator równiarki w trakcie pracy może wyposażyc i przymocować różne lemiesze i narzędzia robocze, takie jak lemiesze kątowe, lemiesze skrzynkowe i lemiesze w kształcie litery U.

A także:

  • Pług V: montowany jest z przodu ramy równiarki. W zależności od głębokości śniegu na równiarce można zamontować różne lemiesze lub pługi, takie jak pług V. Sprzęt może być następnie używany do kopania i podnoszenia lodu lub śniegu z ulic.
  • Jednokierunkowy pług śnieżny:  jest idealny do odśnieżania dróg.
  • Zrywak:  Do równiarki można przymocować przypominającą pazur jednostkę zwaną zrywakiem, która służy do kopania rowów. Ten dodatkowy osprzęt jest szczególnie przydatny przy tworzeniu systemów odwadniających.

Cena: 1800 PLN

Kurs operatora równiarki klasa 1 ✓ szkolenie we Wrocławiu ➜ Zapisz się ☎ 57 57 57 408 - Akademia Operatora

Zapisz się!

Kontakt: 502 025 383