Kurs operatora przecinania nawierzchni betonowych

Kurs operatora przecinania nawierzchni betonowych

 

Szkolenie operatorów maszyn, urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych organizowane przez  Akademię Dobrej Jazdy jest szkoleniem całkowicie dostosowanym do potrzeb naszych klientów..

 

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn oraz urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie przecinarek do nawirzchni dróg III klasy uprawnień. Po zakończonym szkoleniu w Akademii Dobrej Jazdy operator otrzymuje uprawnienia do operowania narzędziami udarowymi o następujących typach zasilania: pneumatyczne, hydrauliczne, spalinowe elektryczne.

  

 

WARUNKIEM PRZYJĘCIA NA KURS JEST:

  1. Ukończony 18 rok życia.
  2. Wykształcenie co najmniej podstawowe.
  3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu operatora (istnieje możliwość odbycia takich badań w naszych placówkach).

 

PROGRAM SZKOLENIA : 

  • użytkowanie eksploatacyjne
  • dokumentacja techniczna
  • bezpieczeństwo i higiena pracy
  • podstawy elektrotechniki
  • budowa przecinarek
  • technologia robót
  • zajęcia praktyczne.

 

 

Zajęcia prowadzone są przez fachową kadrę wykładowców  z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych i parku maszynowego na własnym poligonie ćwiczebnym. Zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz egzamin  odbywają się w Akademii Dobrej Jazdy.

 

 

Cena: 400 PLN

Kurs operatora przecinania nawierzchni betonowych

Zapisz się!

Kontakt: 502 025 383