Kurs operatora przecinania nawierzchni betonowych

Kurs operatora przecinania nawierzchni betonowych

 

Szkolenie operatorów maszyn, urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych organizowane przez  Akademię Dobrej Jazdy jest szkoleniem całkowicie dostosowanym do potrzeb naszych klientów..

 

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn oraz urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie przecinarek do nawirzchni dróg III klasy uprawnień. Po zakończonym szkoleniu w Akademii Dobrej Jazdy operator otrzymuje uprawnienia do operowania narzędziami udarowymi o następujących typach zasilania: pneumatyczne, hydrauliczne, spalinowe elektryczne.

  

 

WARUNKIEM PRZYJĘCIA NA KURS JEST:

  1. Ukończony 18 rok życia.
  2. Wykształcenie co najmniej podstawowe.
  3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu operatora (istnieje możliwość odbycia takich badań w naszych placówkach).

 

PROGRAM SZKOLENIA : 

  • użytkowanie eksploatacyjne
  • dokumentacja techniczna
  • bezpieczeństwo i higiena pracy
  • podstawy elektrotechniki
  • budowa przecinarek
  • technologia robót
  • zajęcia praktyczne.

 

 

Zajęcia prowadzone są przez fachową kadrę wykładowców  z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych i parku maszynowego na własnym poligonie ćwiczebnym. Zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz egzamin  odbywają się w Akademii Dobrej Jazdy.

 

 

Cena: 400 PLN

Kurs operatora przecinania nawierzchni betonowych

Zapisz się!

Kontakt: 502 025 383

Inne szkolenia i kursy

Kurs montażysty żurawi wieżowych. Kurs operatora przecinania nawierzchni betonowych
2300 PLN
Kurs operatora podnośnikow koszowych Kurs operatora przecinania nawierzchni betonowych
600 PLN
Kurs operatora żurawi wieżowych. Kurs operatora przecinania nawierzchni betonowych
2300 PLN