Kurs operatora podnośnikow koszowych

Kurs operatora podnośnikow koszowych

 

Szkolenie operatorów podnośników koszowych prowadzone przez naszą Akademię Operatora jest prowadzone przez kadrę doświadczonych wykładowców i instruktorów posiadających dużą wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnim doświadczeniem praktycznym. Szkolenia realizujemy w sposób rzeczowy zwracając uwagę na najważniejsze aspekty z zakresu budowy urządzeń i bezpiecznej obsługi urządzeń transportu bliskiego.

 

 

Szkolenie:

Kurs dla operatorów podnośników koszowych składa się:

15h zajęć teoretycznych,

10h zajęć praktycznych.

 

 

Wymaganie wstępne: 

Szkolenie dla operatorów podnośników koszowych może rozpocząć każda osoba, która:

- ukończyła 18 rok życia,

- posiada orzeczenie lekarskie do obsługi urządzeń transportu bliskiego.

 

Terminy szkoleń:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzimy w cyklu tygodniowym lub weekendowy. W każdym miesiącu rozpoczynamy minimum dwie grupy szkoleniowe w zakresie wszystkich rodzajów urządzeń transportu bliskiego.

Jeżeli terminy podane na naszej stronie internetowej nie odpowiadają Państwa oczekiwaniom, informujemy, że dla grup powyżej 4 osób możemy zorganizować szkolenie w indywidualnym terminie zaproponowanym przez Państwa.

 

 

Miejsce szkolenia:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzimy w naszych palcówkach szkoleniowych na terenie Wrocławia, Łodzi, Opola, Radomia lub w każdym innym mieście wskazanym przez Państwa.

Informujemy, że istnieje możliwość realizacji szkoleń z zakresu urządzeń transportu bliskiego w Państwa siedzibie.

 

Rodzaje podnośników/zakres uprawnień:

Podnośniki koszowe/podesty dzielą się na 3 podgrupy:

- wolnobieżne,

- samojezdne montowane na pojeździe,

- przewoźne.

 

 

Egzamin:

Po zakończeniu szkolenia kandydaci na operatorów zdają egzamin przed komisja powołaną przez dyrektora Urzędu Dozoru Technicznego.

Termin egzaminu zostanie ustalony zawsze w trakcie szkolenia.

Wszystkie formalności związane z ustaleniem terminu egzaminu – załatwimy za Ciebie!

Koszt egzaminu wynosi 152zł i obejmuje również wydanie legitymacji operatora.

 

Uwaga! Tylko uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego uprawniają do obsługi:

- wózków widłowych,

- podnośników koszowych ,

podnośników koszowych i innych urządzeń transportu bliskiego.

Prosimy szczególną uwagą zwrócić na zielone świadectwa, które nie mają żadnej wartości i umocowania prawnego.

 

Wydaj pieniądze właściwie! Tak ciężko się je zarabia! Nie daj się oszukać!

 

 

Uprawnienia:

Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpiecznej obsługi podnośników koszowych .

Takie zaświadczenie nie daje Państwu możliwości pracy na stanowisku operatora podnośników koszowych , umożliwia jedynie przystąpienie do egzaminu państwowego przeprowadzanego przez UDT.

Po zdanym egzaminie państwowym uczestnicy szkolenia/egzaminu otrzymają plakietki operatora wydane przez Urząd Dozoru Technicznego!

Czas oczekiwania na plakietkę wynosi około 2-3 tygodni.

 

 

Zapraszamy do Akademii Operatora!

 

 

Cena: 600 PLN

Kurs operatora podnośnikow koszowych

Zapisz się!

Kontakt: 502 025 383

Inne szkolenia i kursy

Kurs operartora sprężarki przewoźnej Kurs operatora podnośnikow koszowych
650 PLN
Kurs operatora rozściełacza Kurs operatora podnośnikow koszowych
1650 PLN
Kurs operatora koparki Kurs operatora podnośnikow koszowych
1000 PLN
Kurs operatora pompy mieszanek betonowych Kurs operatora podnośnikow koszowych
1350 PLN