Kurs operatora pilarek.

Kurs operatora pilarek.

Akademia Operatora – jesteśmy jednym z największych ośrodków szkoleniowych w zakresie
szkoleń technicznych tj. szkoleń dla operatorów maszyn, spawaczy, inspektorów NDT i kierowców.
W naszej ofercie znajdziecie Państwo wszystkie dostępne w Polsce szkolenia techniczne.
Jeżeli jakiegoś szkolenia nie znaleźliście Państwo na naszych stronach prosimy o kontakt
telefoniczny.


Pilarka – piła łańcuchowa o łańcuchowym narzędziu tnącym służąca do cięcia drewna, betonu,
tworzyw sztucznych. 

 

Wymagania wstępne:

Szkolenie z zakresu operatora pilarek może rozpocząć każda osoba spełniająca poniższe wymagania:
- ukończyła 18 rok życia,
- posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do operowania pilarek.

 

Zakres Szkolenia:

Szkolenie z zakresu operatorów odśnieżarek mechanicznych składa się :
• Wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciw pożarowej,
udzielania pierwszej pomocy.
• Użytkowanie eksploatacyjne.
• Napędy – spalinowe, elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne.
• Budowa urządzenia.
• Technologia robót.
• Zajęcia praktyczne.
Całość szkolenia trwa 12h.

 

Celem szkolenia:

Celem kursu jest uzyskanie niezbędnej wiedzy i umiejętności operowania pilarkami.

Cena: 400 PLN

Kurs operatora pilarek. Szkolenie zajęcia praktyczne.

Zapisz się!

Kontakt: 502 025 383