Kurs operatora narzędzi udarowych

Kurs operatora narzędzi udarowych

Szkolenie operatorów maszyn, urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych organizowane przez  Akademię Dobrej Jazdy jest szkoleniem całkowicie dostosowanym do potrzeb naszych klientów..

 


Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn oraz urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie narzędzi udarowych III klasy uprawnień. Po zakończonym szkoleniu w Akademii Dobrej Jazdy operator otrzymuje uprawnienia do operowania narzędziami udarowymi o następujących typach zasilania: pneumatyczne, hydrauliczne, spalinowe elektryczne.

  

 

WARUNKIEM PRZYJĘCIA NA KURS JEST:

  1. Ukończony 18 rok życia.
  2. Wykształcenie co najmniej podstawowe.
  3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu operatora (istnieje możliwość odbycia takich badań w naszych placówkach).

 

PROGRAM SZKOLENIA :

  • użytkowanie eksploatacyjne,
  • dokumentacja techniczna,
  • bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • podstawy elektrotechniki,
  • budowa narżedzi udarowych,
  • technologia robót,
  • zajęcia praktyczne.

 

 

Zajęcia prowadzone są przez fachową kadrę wykładowców  z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych i parku maszynowego na własnym poligonie ćwiczebnym. Zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz egzamin  odbywają się w Akademii Dobrej Jazdy.

 

 

 

Cena: 400 PLN

Kurs operatora narzędzi udarowych

Zapisz się!

Kontakt: 502 025 383

Inne szkolenia i kursy

Kurs operatora układnic kontenerów. Kurs operatora narzędzi udarowych
1350 PLN
Frezarki do nawierzchni dróg Kurs operatora narzędzi udarowych
1650 PLN
Kurs operartora sprężarki przewoźnej Kurs operatora narzędzi udarowych
650 PLN
Kurs operatora agregatów tynkarskich Kurs operatora narzędzi udarowych
600 PLN