Kurs operatora narzędzi udarowych

Kurs operatora narzędzi udarowych

Szkolenie operatorów maszyn, urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych organizowane przez  Akademię Dobrej Jazdy jest szkoleniem całkowicie dostosowanym do potrzeb naszych klientów..

 


Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn oraz urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie narzędzi udarowych III klasy uprawnień. Po zakończonym szkoleniu w Akademii Dobrej Jazdy operator otrzymuje uprawnienia do operowania narzędziami udarowymi o następujących typach zasilania: pneumatyczne, hydrauliczne, spalinowe elektryczne.

  

 

WARUNKIEM PRZYJĘCIA NA KURS JEST:

  1. Ukończony 18 rok życia.
  2. Wykształcenie co najmniej podstawowe.
  3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu operatora (istnieje możliwość odbycia takich badań w naszych placówkach).

 

PROGRAM SZKOLENIA :

  • użytkowanie eksploatacyjne,
  • dokumentacja techniczna,
  • bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • podstawy elektrotechniki,
  • budowa narżedzi udarowych,
  • technologia robót,
  • zajęcia praktyczne.

 

 

Zajęcia prowadzone są przez fachową kadrę wykładowców  z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych i parku maszynowego na własnym poligonie ćwiczebnym. Zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz egzamin  odbywają się w Akademii Dobrej Jazdy.

 

 

 

Cena: 400 PLN

Kurs operatora narzędzi udarowych

Zapisz się!

Kontakt: 502 025 383

Inne szkolenia i kursy

Kurs operatora wozidła technologicznego. Kurs operatora narzędzi udarowych
1000 PLN
Wielozadaniowe zasilacze hydrauliczne Kurs operatora narzędzi udarowych
500 PLN
Kurs operatora odśnieżarek mechanicznych. Kurs operatora narzędzi udarowych
950 PLN