• »
  • Oferta
  • »
  • Kurs obsługi wciągników i wciągarek

Kurs obsługi wciągników i wciągarek

Kurs obsługi wciągników i wciągarek

Kursy obsługi wciągników i wciągarek są realizowane zgodnie z Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym oraz z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

 

Czas szkolenia:

- 18h teorii

- 5h praktyki

 

Celem kursu jest przygotowanie kandydata do praktycznego i teoretycznego egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie obsługi wciągników i wciągarek. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnik uzyskuje uprawnienia do obsługi wciągników i wciągarek w jednym z następujących zakresów:

  • Wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe. [II W] 
  • Wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe

W celu przystąpienia do egzaminu należy złożyć wniosek o jego przeprowadzenie wraz z pozytywnym orzeczeniem lekarskim. 

 

Cele kształcenia.


Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy w zakresie zasad obsługi lub konserwacji danego urządzenia transportu bliskiego podlegającego dozorowi technicznemu przez Urząd Dozoru Technicznego

 

 

 

Cena: 900 PLN

Kurs obsługi wciągników i wciągarek ✓ szkolenie we Wrocławiu ➜ Zapisz się ☎ 57 57 57 408 - Akademia Operatora

Zapisz się!

Kontakt: 502 025 383