• »
 • Oferta
 • »
 • Konserwator UDT

Kurs konserwatora UDT - przeglądy i naprawy urządzeń transportu bliskiego

Konserwator UDT

Kurs konserwatorów UDT urządzeń transportu bliskiego prowadzone przez naszą Akademię Operatora jest prowadzone przez kadrę doświadczonych wykładowców i instruktorów posiadających dużą wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnim doświadczeniem praktycznym. Szkolenia realizujemy w sposób rzeczowy zwracając uwagę na najważniejsze aspekty z zakresu budowy i bezpiecznej obsługi urządzeń transportu bliskiego.

 

Cennik oferowanych kursów dla konserwatorów UDT:

 • wózki widłowe  I WJO i II WJO - 1500 zł

 • wózki widłowe specjalizowane - 1500 zł
 • podesty wolnobieżne - 1500 zł
 • podesty samojezdne - 1500 zł

 • żurawie przenośne/przewoźne - 1500 zł

 • suwnice - 1500 zł

 • żurawie samojezdne HDS- 1500 zł

 • żurawie wieżowe - 2100 zł

 

Szkolenie:

Kurs dla konserwatorów urządzeń transportu bliskiego składa się:

30h zajęć teoretycznych,

2-10h zajęć praktycznych.

 

 

 

Wymagania wstępne:

Szkolenie dla konserwatorów urządzeń transportu bliskiego może rozpocząć każda osoba, która:

- ukończyła 18 rok życia,

- posiada wykształcenie minimum podstawowe,

- posiada orzeczenie lekarskie do obsługi urządzeń transportu bliskiego (istnieje możliowść zrobienia badań w naszym ośrodku).

 

Terminy szkoleń:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzimy w cyklu tygodniowym lub weekendowy.

W każdym miesiącu rozpoczynamy minimum jedną grupę szkoleniową w zakresie wszystkich rodzajów urządzeń transportu bliskiego.

 

Jeżeli terminy podane na naszej stronie internetowej nie odpowiadają Państwa oczekiwaniom, informujemy, że dla grup powyżej 4 osób możemy zorganizować szkolenie w indywidualnym terminie zaproponowanym przez Państwa.

 

Program szkolenia: 

Szkolenie konserwatorów UTB obejmuje następujące zagadnienia:

 

 • przepisy i regulacje prawne, dozór techniczny nad UTB (Urządzeniami Transportu Bliskiego),
 • wiadomości ogólne techniczne związane z budową i eksploatacją urządzeń technicznych,
 • budowa wózków widłowych, suwnic, żurawi samochodowych, podestów ruchomych, dźwigniki,
 • zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy,
 • obowiązki konserwatora (przeglądy, naprawy),
 • przeglądy konserwacyjne typowych usterek i sposób ich usuwania,
 • zasady bhp przy konserwacji,
 • prowadzenie książki konserwacji i obsługi. 

 

Miejsce szkolenia:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzimy w naszych placówkach szkoleniowych na terenie Wrocławia, Łodzi, Opola, Radomia lub w każdym innym mieście wskazanym przez Państwa.

 

Informujemy, że istnieje możliwość realizacji szkoleń z zakresu konserwacji urządzeń transportu bliskiego w Państwa siedzibie.

  

 

Egzamin na konserwatora udt: 

Po zakończeniu szkolenia kandydaci na konserwatorów zdają egzamin przed komisja powołaną przez dyrektora Urzędu Dozoru Technicznego.

Termin egzaminu zostanie ustalony zawsze w trakcie szkolenia.

Wszystkie formalności związane z ustaleniem terminu egzaminu – załatwimy za Ciebie!

 

 

Uprawnienia konserwatora udt:

Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Takie zaświadczenie nie daje Państwu możliwości pracy na stanowisku konserwatora urządzeń transportu bliskiego, umożliwia jedynie przystąpienie do egzaminu państwowego przeprowadzanego przez UDT.

Po zdanym egzaminie państwowym uczestnicy szkolenia/egzaminu otrzymają plakietki konserwatora wydane przez Urząd Dozoru Technicznego!

Czas oczekiwania na plakietkę wynosi około 3-4 tygodnie.

Uzyskane uprawnienia są bezterminowe!

 

Cena: od 1500 PLN

Kurs konserwatora UDT

Zapisz się!

Kontakt: 502 025 383

Inne szkolenia i kursy

Kurs na suwnice - uprawnienia udt na suwnicowego Kurs konserwatora UDT
650/950 PLN
Kurs na kombajn do zbioru roślin Kurs konserwatora UDT
1500 PLN
Kurs operatora ładowarki Kurs konserwatora UDT
1400 PLN
Podajniki betonu Kurs konserwatora UDT
1100 PLN