• »
  • Oferta
  • »
  • Konserwator UDT.

Kurs konserwatora UDT.

Konserwator UDT.

Szkolenie konserwatorów urządzeń transportu bliskiego prowadzone przez naszą Akademię Operatora jest prowadzone przez kadrę doświadczonych wykładowców i instruktorów posiadających dużą wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnim doświadczeniem praktycznym. Szkolenia realizujemy w sposób rzeczowy zwracając uwagę na najważniejsze aspekty z zakresu budowy i bezpiecznej obsługi urządzeń transportu bliskiego.

 

Cennik szkoleń dla konserwatorów:

wózki widłowe 1500 zł

wózki widłowe specjalizowane - 1500 zł

podesty wolnobieżne - 1500 zł

podesty samojezdne - 1500 zł

żurawie przenośne/przewoźne - 1500 zł

suwnice - 1500 zł

żurawie samojezdne - 1500 zł

żurawie wieżowe - 2100 zł

 

 

 

Szkolenie:

Kurs dla konserwatorów urządzeń transportu bliskiego składa się:

30h zajęć teoretycznych,

2-10h zajęć praktycznych.

 

 

 

Wymagania wstępne:

Szkolenie dla konserwatorów urządzeń transportu bliskiego może rozpocząć każda osoba, która:

- ukończyła 18 rok życia,

- posiada wykształcenie minimum podstawowe,

- posiada orzeczenie lekarskie do obsługi urządzeń transportu bliskiego (istnieje możliowść zrobienia badań w naszym ośrodku).

 

Terminy szkoleń:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzimy w cyklu tygodniowym lub weekendowy.

W każdym miesiącu rozpoczynamy minimum jedną grupę szkoleniową w zakresie wszystkich rodzajów urządzeń transportu bliskiego.

 

Jeżeli terminy podane na naszej stronie internetowej nie odpowiadają Państwa oczekiwaniom, informujemy, że dla grup powyżej 4 osób możemy zorganizować szkolenie w indywidualnym terminie zaproponowanym przez Państwa.

 

Program szkolenia: 

Szkolenie konserwatorów UTB obejmuje następujące zagadnienia:


- przepisy i regulacje prawne, dozór techniczny nad UTB (Urządzeniami Transportu Bliskiego),
- wiadomości ogólne techniczne związane z budową i eksploatacją urządzeń technicznych,
- budowa wózków widłowych, suwnic, żurawi samochodowych, podestów ruchomych, dźwigniki,
- zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy,
- obowiązki konserwatora (przeglądy, naprawy),
- przeglądy konserwacyjne typowych usterek i sposób ich usuwania,
- zasady bhp przy konserwacji,
- prowadzenie książki konserwacji i obsługi. 

 

Miejsce szkolenia:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzimy w naszych placówkach szkoleniowych na terenie Wrocławia, Łodzi, Opola, Radomia lub w każdym innym mieście wskazanym przez Państwa.

 

Informujemy, że istnieje możliwość realizacji szkoleń z zakresu konserwacji urządzeń transportu bliskiego w Państwa siedzibie.

  

 

Egzamin: 

Po zakończeniu szkolenia kandydaci na konserwatorów zdają egzamin przed komisja powołaną przez dyrektora Urzędu Dozoru Technicznego.

Termin egzaminu zostanie ustalony zawsze w trakcie szkolenia.

Wszystkie formalności związane z ustaleniem terminu egzaminu – załatwimy za Ciebie!

 

 

Uprawnienia:

Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Takie zaświadczenie nie daje Państwu możliwości pracy na stanowisku konserwatora urządzeń transportu bliskiego, umożliwia jedynie przystąpienie do egzaminu państwowego przeprowadzanego przez UDT.

Po zdanym egzaminie państwowym uczestnicy szkolenia/egzaminu otrzymają plakietki konserwatora wydane przez Urząd Dozoru Technicznego!

Czas oczekiwania na plakietkę wynosi około 3-4 tygodnie.

Uzyskane uprawnienia są bezterminowe!

 

 

Zapraszamy do Akademii Operatora!

 

Cena: od 1500 PLN

Kurs konserwatora UDT.

Zapisz się!

Kontakt: 502 025 383

Inne szkolenia i kursy

Maszyny do rekultywacji gruntu Kurs konserwatora UDT.
1500 PLN
Ciągnik leśny i skidder Kurs konserwatora UDT.
1500 PLN
Samojezdne malowarki na jezdni Kurs konserwatora UDT.
700 PLN
Kurs operatora koparki Kurs konserwatora UDT.
1100 PLN