Kurs konserwatora UDT.

Konserwator UDT.

Szkolenie konserwatorów urządzeń transportu bliskiego prowadzone przez naszą Akademię Operatora jest prowadzone przez kadrę doświadczonych wykładowców i instruktorów posiadających dużą wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnim doświadczeniem praktycznym. Szkolenia realizujemy w sposób rzeczowy zwracając uwagę na najważniejsze aspekty z zakresu budowy i bezpiecznej obsługi urządzeń transportu bliskiego.

 

Cennik szkoleń dla konserwatorów:

wózki widłowe 900zł

wózki widłowe specjalizowane - 1200zł

podesty wolnobieżne - 900zł

podesty samojezdne - 1200z

żurawie przenośne/przewoźne - 900zł

suwnice - 900zł

żurawie samojezdne - 1500zł

żurawie wieżowe - 2100zł

 

 

 

Szkolenie:

Kurs dla konserwatorów urządzeń transportu bliskiego składa się:

38h zajęć teoretycznych,

12h zajęć praktycznych.

 

W przypadku rozpoczęcia szkolenia w zakresie więcej niż jednej specjalności liczba godzin szkoleniowych zwiększa się o 10h zajęć teoretyczny i 6h zajęć praktycznych.

 

 

Wymaganie wstępne:

Szkolenie dla konserwatorów urządzeń transportu bliskiego może rozpocząć każda osoba, która:

- ukończyła 18 rok życia,

- posiada wykształcenie minimum podstawowe,

- posiada orzeczenie lekarskie do obsługi urządzeń transportu bliskiego (istnieje możliowść zrobienia badań w naszym ośrodku).

 

Terminy szkoleń:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzimy w cyklu tygodniowym lub weekendowy.

W każdym miesiącu rozpoczynamy minimum jedną grupę szkoleniową w zakresie wszystkich rodzajów urządzeń transportu bliskiego.

 

Jeżeli terminy podane na naszej stronie internetowej nie odpowiadają Państwa oczekiwaniom, informujemy, że dla grup powyżej 4 osób możemy zorganizować szkolenie w indywidualnym terminie zaproponowanym przez Państwa.

 

Program szkolenia: 

Szkolenie konserwatorów UTB obejmuje następujące zagadnienia:


- przepisy i regulacje prawne, dozór techniczny nad UTB (Urządzeniami Transportu Bliskiego),
- wiadomości ogólne techniczne związane z budową i eksploatacją urządzeń technicznych,
- budowa wózków widłowych, suwnic, żurawi samochodowych, podestów ruchomych, dźwigniki,
- zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy,
- obowiązki konserwatora (przeglądy, naprawy),
- przeglądy konserwacyjne typowych usterek i sposób ich usuwania,
- zasady bhp przy konserwacji,
- prowadzenie książki konserwacji i obsługi. 

 

Miejsce szkolenia:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzimy w naszych placówkach szkoleniowych na terenie Wrocławia, Łodzi, Opola, Radomia lub w każdym innym mieście wskazanym przez Państwa.

 

Informujemy, że istnieje możliwość realizacji szkoleń z zakresu konserwacji urządzeń transportu bliskiego w Państwa siedzibie.

  

 

Egzamin: 

Po zakończeniu szkolenia kandydaci na konserwatorów zdają egzamin przed komisja powołaną przez dyrektora Urzędu Dozoru Technicznego.

Termin egzaminu zostanie ustalony zawsze w trakcie szkolenia.

Wszystkie formalności związane z ustaleniem terminu egzaminu – załatwimy za Ciebie!

 

 

Uprawnienia:

Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Takie zaświadczenie nie daje Państwu możliwości pracy na stanowisku konserwatora urządzeń transportu bliskiego, umożliwia jedynie przystąpienie do egzaminu państwowego przeprowadzanego przez UDT.

Po zdanym egzaminie państwowym uczestnicy szkolenia/egzaminu otrzymają plakietki konserwatora wydane przez Urząd Dozoru Technicznego!

Czas oczekiwania na plakietkę wynosi około 2-3 tygodni.

Uzyskane uprawnienia są bezterminowe!

 

 

Zapraszamy do Akademii Operatora!

 

Cena: od 950 PLN

Kurs konserwatora UDT.

Zapisz się!

Kontakt: 502 025 383

Inne szkolenia i kursy

Kurs operatora piły do ścinania drzew Kurs konserwatora UDT.
500 PLN
Kurs operatora maszyn do produkcji sortowania kruszyw Kurs konserwatora UDT.
1500 PLN
Kurs operatora żurawi wieżowych. Kurs konserwatora UDT.
2300 PLN
Kurs operatora wielozadaniowego nośnika osprzętu Kurs konserwatora UDT.
1100 PLN