• »
 • Oferta
 • »
 • Konserwator UDT

Kurs konserwatora UDT - przeglądy i naprawy urządzeń transportu bliskiego

Konserwator UDT

Kurs konserwatorów UDT urządzeń transportu bliskiego prowadzone przez naszą Akademię Operatora jest prowadzone przez kadrę doświadczonych wykładowców i instruktorów posiadających dużą wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnim doświadczeniem praktycznym. Szkolenia realizujemy w sposób rzeczowy zwracając uwagę na najważniejsze aspekty z zakresu budowy i bezpiecznej obsługi urządzeń transportu bliskiego.

 

Cennik oferowanych kursów dla konserwatorów UDT:

 • wózki widłowe I WJO i II WJO - 1800 zł

 • wózki widłowe specjalizowane - 1800 zł
 • podesty wolnobieżne - 1800 zł
 • podesty samojezdne - 1800 zł

 • żurawie przenośne/przewoźne - 1800 zł

 • suwnice - 1800 zł

 • żurawie samojezdne HDS- 1800 zł

 • żurawie wieżowe - 2400 zł

 

Szkolenie:

Kurs dla konserwatorów urządzeń transportu bliskiego składa się:

 • 30h zajęć teoretycznych,
 • 2-10h zajęć praktycznych. 

Wymagania wstępne:

Szkolenie dla konserwatorów urządzeń transportu bliskiego może rozpocząć każda osoba, która:

 • ukończyła 18 rok życia,
 • posiada wykształcenie minimum podstawowe,
 • posiada orzeczenie lekarskie do obsługi urządzeń transportu bliskiego (istnieje możliowść zrobienia badań w naszym ośrodku).

 

Terminy szkoleń:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzimy w cyklu tygodniowym lub weekendowy.

W każdym miesiącu rozpoczynamy minimum jedną grupę szkoleniową w zakresie wszystkich rodzajów urządzeń transportu bliskiego.

 

Jeżeli terminy podane na naszej stronie internetowej nie odpowiadają Państwa oczekiwaniom, informujemy, że dla grup powyżej 4 osób możemy zorganizować szkolenie w indywidualnym terminie zaproponowanym przez Państwa.

 

Program szkolenia: 

Szkolenie konserwatorów UTB obejmuje następujące zagadnienia:

 

 • przepisy i regulacje prawne, dozór techniczny nad UTB (Urządzeniami Transportu Bliskiego),
 • wiadomości ogólne techniczne związane z budową i eksploatacją urządzeń technicznych,
 • budowa wózków widłowych, suwnic, żurawi samochodowych, podestów ruchomych, dźwigniki,
 • zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy,
 • obowiązki konserwatora (przeglądy, naprawy),
 • przeglądy konserwacyjne typowych usterek i sposób ich usuwania,
 • zasady bhp przy konserwacji,
 • prowadzenie książki konserwacji i obsługi. 

 

Miejsce szkolenia:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzimy w naszych placówkach szkoleniowych na terenie Wrocławia, Łodzi, Opola, Radomia lub w każdym innym mieście wskazanym przez Państwa.

 

Informujemy, że istnieje możliwość realizacji szkoleń z zakresu konserwacji urządzeń transportu bliskiego w Państwa siedzibie.

  

 

Egzamin na konserwatora udt: 

Po zakończeniu szkolenia kandydaci na konserwatorów zdają egzamin przed komisja powołaną przez dyrektora Urzędu Dozoru Technicznego.

Termin egzaminu zostanie ustalony zawsze w trakcie szkolenia.

Wszystkie formalności związane z ustaleniem terminu egzaminu – załatwimy za Ciebie!

 

 

Uprawnienia konserwatora udt:

Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Takie zaświadczenie nie daje Państwu możliwości pracy na stanowisku konserwatora urządzeń transportu bliskiego, umożliwia jedynie przystąpienie do egzaminu państwowego przeprowadzanego przez UDT.

Po zdanym egzaminie państwowym uczestnicy szkolenia/egzaminu otrzymają plakietki konserwatora wydane przez Urząd Dozoru Technicznego!

Czas oczekiwania na plakietkę wynosi około 3-4 tygodnie.

Uzyskane uprawnienia są bezterminowe!

 

Umiejętności technika konserwacji urządzeń mechanicznych

Technicy konserwacji mechanicznej rozwiązują problemy z uszkodzonymi maszynami. Obsługują maszynę i mają oczy i uszy otwarte na wszystko, co niezwykłe.Technicy konserwacji mechanicznej naprawiają wadliwy sprzęt. Konserwacja i naprawy muszą być dokumentowane w dzienniku. Konieczne jest, aby technicy konserwacji mechanicznej dokumentowali każdą sesję konserwacji i naprawy. Dzięki temu inni technicy konserwacji mechanicznej na różnych zmianach mogą zobaczyć, co zostało i nie zostało zrobione.

Technicy konserwacji urządzeń mechanicznych wykorzystują wiedzę mechaniczną i umiejętności techniczne do wykonywania swoich obowiązków zawodowych, w tym diagnozowania i naprawy drobnych i poważnych problemów. Muszą mieć sprawność manualną, ponieważ znaczna część ich pracy polega na obsłudze narzędzi ręcznych lub elektrycznych. Technicy konserwacji urządzeń mechanicznych również muszą być ekspertami w zakresie standardów BHP, aby zapewnić bezpieczeństwo miejsca pracy bez incydentów. Aby odnieść sukces na tym stanowisku, konieczna jest uważna dbałość o szczegóły i umiejętność rozwiązywania problemów mechanicznych. Inne cechy, które menedżerowie zatrudnieni lubią widzieć podczas rozmowy kwalifikacyjnej na stanowiska technika konserwacji mechanicznej, obejmują: tworzenie i wdrażanie standardowych procedur obsługi technicznej w oparciu o konkretną wiedzę o maszynie oraz rozwiązywanie problemów z wadliwymi maszynami, ale nie tylko to.

Cena: od 1800 PLN

Kurs konserwatora UDT

Zapisz się!

Kontakt: 502 025 383

Inne szkolenia i kursy

Kurs operatora zespołów transporterów taśmowych Kurs konserwatora UDT
550 PLN
Kurs i szkolenia SEP Wrocław - zdobądź uprawnienia grupy G Kurs konserwatora UDT
400 PLN
Kurs operatora odśnieżarek mechanicznych. Kurs konserwatora UDT
950 PLN
Kurs operatora koparki jednonaczyniowe Kurs konserwatora UDT
1850 PLN