• »
 • Oferta
 • »
 • Konserwator UDT

Kurs konserwatora UDT - przeglądy i naprawy urządzeń transportu bliskiego

Konserwator UDT

Kurs konserwatorów UDT urządzeń transportu bliskiego prowadzone przez naszą Akademię Operatora jest prowadzone przez kadrę doświadczonych wykładowców i instruktorów posiadających dużą wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnim doświadczeniem praktycznym. Szkolenia realizujemy w sposób rzeczowy zwracając uwagę na najważniejsze aspekty z zakresu budowy i bezpiecznej obsługi urządzeń transportu bliskiego.

 

Cennik oferowanych kursów dla konserwatorów UDT:

 • wózki widłowe I WJO i II WJO - 1500 zł

 • wózki widłowe specjalizowane - 1500 zł
 • podesty wolnobieżne - 1500 zł
 • podesty samojezdne - 1500 zł

 • żurawie przenośne/przewoźne - 1500 zł

 • suwnice - 1500 zł

 • żurawie samojezdne HDS- 1500 zł

 • żurawie wieżowe - 2100 zł

 

Szkolenie:

Kurs dla konserwatorów urządzeń transportu bliskiego składa się:

 • 30h zajęć teoretycznych,
 • 2-10h zajęć praktycznych. 

Wymagania wstępne:

Szkolenie dla konserwatorów urządzeń transportu bliskiego może rozpocząć każda osoba, która:

 • ukończyła 18 rok życia,
 • posiada wykształcenie minimum podstawowe,
 • posiada orzeczenie lekarskie do obsługi urządzeń transportu bliskiego (istnieje możliowść zrobienia badań w naszym ośrodku).

 

Terminy szkoleń:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzimy w cyklu tygodniowym lub weekendowy.

W każdym miesiącu rozpoczynamy minimum jedną grupę szkoleniową w zakresie wszystkich rodzajów urządzeń transportu bliskiego.

 

Jeżeli terminy podane na naszej stronie internetowej nie odpowiadają Państwa oczekiwaniom, informujemy, że dla grup powyżej 4 osób możemy zorganizować szkolenie w indywidualnym terminie zaproponowanym przez Państwa.

 

Program szkolenia: 

Szkolenie konserwatorów UTB obejmuje następujące zagadnienia:

 

 • przepisy i regulacje prawne, dozór techniczny nad UTB (Urządzeniami Transportu Bliskiego),
 • wiadomości ogólne techniczne związane z budową i eksploatacją urządzeń technicznych,
 • budowa wózków widłowych, suwnic, żurawi samochodowych, podestów ruchomych, dźwigniki,
 • zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy,
 • obowiązki konserwatora (przeglądy, naprawy),
 • przeglądy konserwacyjne typowych usterek i sposób ich usuwania,
 • zasady bhp przy konserwacji,
 • prowadzenie książki konserwacji i obsługi. 

 

Miejsce szkolenia:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzimy w naszych placówkach szkoleniowych na terenie Wrocławia, Łodzi, Opola, Radomia lub w każdym innym mieście wskazanym przez Państwa.

 

Informujemy, że istnieje możliwość realizacji szkoleń z zakresu konserwacji urządzeń transportu bliskiego w Państwa siedzibie.

  

 

Egzamin na konserwatora udt: 

Po zakończeniu szkolenia kandydaci na konserwatorów zdają egzamin przed komisja powołaną przez dyrektora Urzędu Dozoru Technicznego.

Termin egzaminu zostanie ustalony zawsze w trakcie szkolenia.

Wszystkie formalności związane z ustaleniem terminu egzaminu – załatwimy za Ciebie!

 

 

Uprawnienia konserwatora udt:

Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Takie zaświadczenie nie daje Państwu możliwości pracy na stanowisku konserwatora urządzeń transportu bliskiego, umożliwia jedynie przystąpienie do egzaminu państwowego przeprowadzanego przez UDT.

Po zdanym egzaminie państwowym uczestnicy szkolenia/egzaminu otrzymają plakietki konserwatora wydane przez Urząd Dozoru Technicznego!

Czas oczekiwania na plakietkę wynosi około 3-4 tygodnie.

Uzyskane uprawnienia są bezterminowe!

 

Umiejętności technika konserwacji urządzeń mechanicznych

Technicy konserwacji mechanicznej rozwiązują problemy z uszkodzonymi maszynami. Obsługują maszynę i mają oczy i uszy otwarte na wszystko, co niezwykłe.Technicy konserwacji mechanicznej naprawiają wadliwy sprzęt. Konserwacja i naprawy muszą być dokumentowane w dzienniku. Konieczne jest, aby technicy konserwacji mechanicznej dokumentowali każdą sesję konserwacji i naprawy. Dzięki temu inni technicy konserwacji mechanicznej na różnych zmianach mogą zobaczyć, co zostało i nie zostało zrobione.

Technicy konserwacji urządzeń mechanicznych wykorzystują wiedzę mechaniczną i umiejętności techniczne do wykonywania swoich obowiązków zawodowych, w tym diagnozowania i naprawy drobnych i poważnych problemów. Muszą mieć sprawność manualną, ponieważ znaczna część ich pracy polega na obsłudze narzędzi ręcznych lub elektrycznych. Technicy konserwacji urządzeń mechanicznych również muszą być ekspertami w zakresie standardów BHP, aby zapewnić bezpieczeństwo miejsca pracy bez incydentów. Aby odnieść sukces na tym stanowisku, konieczna jest uważna dbałość o szczegóły i umiejętność rozwiązywania problemów mechanicznych. Inne cechy, które menedżerowie zatrudnieni lubią widzieć podczas rozmowy kwalifikacyjnej na stanowiska technika konserwacji mechanicznej, obejmują: tworzenie i wdrażanie standardowych procedur obsługi technicznej w oparciu o konkretną wiedzę o maszynie oraz rozwiązywanie problemów z wadliwymi maszynami, ale nie tylko to.

Cena: od 1500 PLN

Kurs konserwatora UDT

Zapisz się!

Kontakt: 502 025 383

Inne szkolenia i kursy

Kurs na frezarki do nawierzchni dróg Kurs konserwatora UDT
1900 PLN
Kurs operatora piły do ścinania drzew Kurs konserwatora UDT
700 PLN
Kurs operatora sprężarki przewoźnej Kurs konserwatora UDT
650 PLN