• »
 • Blog
 • »
 • Jak sprawdzić uprawnienia operatora na koparki i ładowarki?

Jak sprawdzić uprawnienia i kwalifikacje operatora na koparki?

W czasach, gdy branża budowlana wciąż intensywnie się rozwija, właściciele firm cały czas poszukują operatorów koparek o odpowiednich, potwierdzonych kwalifikacjach. Wśród nich są m.in. operatorzy ciężkich maszyn i koparko-ładowarek. Jednak aby podjąć pracę w tym zawodzie, trzeba wykazać się konkretnymi, udokumentowanymi umiejętnościami, które z pewnością uzyskasz w naszej akademii operatora.

Jakimi umiejętnościami musi wykazać się operator koparki?

Zawód operatora koparki przyciąga wiele osób przede wszystkim ze względu na wysokie zarobki. Dobrych ofert w tym zawodzie nie brakuje zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jednak praca na tym stanowisku wiąże się także z dużą odpowiedzialnością i wymaga dokładności oraz precyzji w działaniu. Nie jest to więc łatwa profesja. Konieczna jest obsługa maszyn do robót ziemnych, m.in. na budowach czy górnictwie, gdzie koparka jest wykorzystywana zarówno do robienia niezbędnych wykopów, jak i prac przeładunkowych.

uprawnirnia na koparki i ładowarki

 

Operator koparkimusi zatem zwracać uwagę na bezpieczeństwo osób przebywających w otoczeniu jego miejsca pracy, gdzie mogą zdarzać się wypadki związane m.in. z obsunięciem się ziemi. Dlatego też osoby, którym zależy na pracy na tym stanowisku, muszą posiadać udokumentowane kwalifikacje do wykonywania zawodu operatora koparki.

Konieczny specjalistyczny kurs na operatora koparki

Osoba, która ma w planach pracę na stanowisku operatora, musi być pełnoletnia oraz ukończyć specjalny kursu na koparki. Następne konieczne jest zdanie odpowiedniego egzaminu przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Dzięki temu może uzyskać specjalne uprawnienia wymagane przez pracodawców.

Uprawnienia zwykle dotyczą obsługi określonego urządzenia używanego do robót ziemnych i są podzielone na dwie klasy świadectw: klasę I i klasę III, należą do nich:

Opetrator klasa 1

 • I klasa uprawnień na koparkę wielonaczyniową; dotyczy obsługi wszystkich typów maszyn bez ograniczeń masy całkowitej, 

 • I klasa uprawnień na spycharki; dotyczy obsługi maszyn bez ograniczeń,

Operator klasa 3

 • III klasa uprawnień na koparko-ładowarkę; dotyczy obsługi maszyn bez ograniczeń,
 • III klasa uprawnień na koparkę jednonaczyniową; dotyczy obsługi maszyn do 25 t masy całkowitej,
 • III klasa uprawnień na koparkospycharkę; dotyczy obsługi maszyn bez ograniczeń,
 • III klasa uprawnień na spycharki; dotyczy obsługi maszyn o mocy silnika do 110 kW,
 • III klasa uprawnień na koparki wielonaczyniowe łańcuchowe, dotyczy obsługi maszyn bez ograniczeń,
 • III klasa uprawnień na koparki jednonaczyniowe o masie całkowitej do 20 ton.

Niezbędne potwierdzenie uprawnień – książka operatora koparki

Zdobyte kwalifikacje uprawniają do wykonywania prac na określonych maszynach ziemnych. Wykwalifikowany operator nabywa również prawo do używania wszelkiego osprzętu przeznaczonego do danej maszyny.

Z pewnością dobrą wiadomością dla osób, które uzyskały uprawnienia operatora koparki, jest fakt, że nie posiadają one terminu ważności i są aktualne dożywotnio.

Każdy pracownik obsługujący maszyny budowlane, takie jak koparka, powinien posiadać przy sobie oryginał dokumentu potwierdzającego uprawnienia do obsługi tego sprzętu tzw. książkę operatora oraz dowód osobisty. Pracodawcy zatrudniający operatorów koparek mogą także sprawdzić ich kwalifikacje w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane prowadzonym przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Każda osoba, która figuruje w tym rejestrze, może wystąpić z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, które będzie potwierdzało fakt wpisu do rejestru.