Kurs operatora układnic kontenerów.

Kurs operatora układnic kontenerów.

Akademia Operatora – jesteśmy jednym z największych ośrodków szkoleniowych w zakresie
szkoleń technicznych tj. szkoleń dla operatorów maszyn, spawaczy, inspektorów NDT i
kierowców. W naszej ofercie znajdziecie Państwo wszystkie dostępne w Polsce szkolenia
techniczne.
Jeżeli jakiegoś szkolenia nie znaleźliście Państwo na naszych stronach prosimy o kontakt
telefoniczny.


Układnica kontenerów – jest maszyna lub zespół maszyn służący do manipulowania kontenerami
np. rozładunku transportu kolejowego i załadunku kontenerów na popularnie nazywane TIR-y.

Wymagania wstępne:

Szkolenie z zakresu operatora układnic kontenerami może rozpocząć każda osoba spełniająca

poniższe wymagania:
- ukończyła 18 rok życia,
- posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do operowania układnic
kontenerami,
- posiada prawo jazdy kat. B

 

Zakres Szkolenia:

Szkolenie z zakresu operatorów układnic kontenerami składa się :

  • Wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciw pożarowej, udzielania pierwszej pomocy.
  • Użytkowanie eksploatacyjne.
  • Podstawowe wiadomości z mechaniki, elektrotechniki i hydrauliki.
  • Napędy – spalinowe, elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne.
  • Budowa urządzenia.
  • Technologia robót.
  • Zajęcia praktyczne.

Całość szkolenia trwa 40h.

 

Celem szkolenia:


Celem kursu jest uzyskanie niezbędnej wiedzy i umiejętności operowania odśnieżarek
mechanicznych.

 

Cena: 950 PLN

Kurs operatora układnic kontenerów.Szkolenie, zajęcia praktyczne.

Zapisz się!

Kontakt: 502 025 383