Kurs operatora HDS

Kurs operatora HDS

 

Szkolenie operatorów żurawi przewoźnych - "HDS" prowadzone przez naszą Akademię Operatora jest prowadzone przez kadrę doświadczonych wykładowców i instruktorów posiadających dużą wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnim doświadczeniem praktycznym. Szkolenia realizujemy w sposób rzeczowy zwracając uwagę na najważniejsze aspekty z zakresu budowy urządzeń i bezpiecznej obsługi urządzeń transportu bliskiego.

 

Szkolenie:

Kurs dla operatorów żurawi przewoźnych - "HDS" składa się:

15h zajęć teoretycznych,

10h zajęć praktycznych.

 

Wymaganie wstępne:

Szkolenie dla operatorów żurawi przewoźnych - "HDS" może rozpocząć każda osoba, która:

- ukończyła 18 rok życia,

- posiada orzeczenie lekarskie do obsługi urządzeń transportu bliskiego.

 

 

Terminy szkoleń:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzimy w cyklu tygodniowym lub weekendowy. W każdym miesiącu rozpoczynamy minimum dwie grupy szkoleniowe w zakresie wszystkich rodzaów urządzeń transportu bliskiego.

Jeżeli terminy podane na naszej stronie internetowej nie odpowiadają Państwa oczekiwaniom, informujemy, że dla grup powyżej 4 osób możemy zorganizować szkolenie w indywidualnym terminie zaproponowanym przez Państwa.

 

 

Miejsce szkolenia:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzimy w naszych palcówkach szkoleniowych na terenie Wrocławia, Łodzi, Opola, Radomia lub w każdym innym mieście wskazanym przez Państwa.

Informujemy, że istnieje możliwość realizacji szkoleń z zakresu urządzeń transportu bliskiego w Państwa siedzibie.

 

 

 

Egzamin:

Po zakończeniu szkolenia kandydaci na operatorów zdają egzamin przed komisja powołaną przez dyrektora Urzędu Dozoru Technicznego.

Termin egzaminu zostanie ustalony zawsze w trakcie szkolenia.

Wszystkie formalności związane z ustaleniem terminu egzaminu – załatwimy za Ciebie!

Koszt egzaminu wynosi 152zł i obejmuje również wydanie legitymacji operatora.

 

Uwaga! Tylko uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru

Technicznego uprawniają do obsługi:

- wózków widłowych,

- żurawi przewoźnych - "HDS",

podnośników koszowych i innych urządzeń transportu bliskiego.

Prosimy szczególną uwagą zwrócić na zielone świadectwa, które nie mają żadnej wartości i umocowania prawnego.

 

Wyjaśnienie:

Bez zdanego egzaminu przed komisją UDT nie masz prawa operować żadnym UTB. Można taką sytuacje porównać do kursów prawa jazdy. Prosimy wyobrazić sobie sytuacje, że ktoś ukończył kurs prawa jazdy, a nie zdał egzaminu, czy ma prawo prowadzić samochód?!

 

Tylko taki ośrodek , jak Akademi Operatora - posiadający certyfikat ISO - szkoli operatorów z zakresu wszytskich urządzeń podlegający pod Urząd Dozoru Technicznego z należytą starannością.

 

Wzór uprawnień:

 

Wzór świadestwa ukończenia kursu:

 

WIDAĆ RÓŻNICĘ!!!

 

Wydaj pieniądze właściwie! Tak ciężko się je zarabia!

 

Nie daj się oszukać!

 

 

Uprawnienia:

Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpiecznej obsługi żurawi przewoźnych - "HDS".

Takie zaświadczenie nie daje Państwu możliwości pracy na stanowisku operatora żurawi przewoźnych - "HDS", umożliwia jedynie przystąpienie do egzaminu państwowego przeprowadzanego przez UDT.

Po zdanym egzaminie państwowym uczestnicy szkolenia/egzaminu otrzymają plakietki operatora wydane przez Urząd Dozoru Technicznego!

Czas oczekiwania na plakietkę wynosi około 2-3 tygodni.

 

 

Zapraszamy do Akademii Operatora!

 

Cena: 600 PLN

Kurs operatora HDS

Zapisz się!

Kontakt: 502 025 383

Inne szkolenia i kursy

Wózek widłowy Kurs operatora HDS
450 PLN
Kurs operatora wozidła technologicznego. Kurs operatora HDS
1000 PLN
Kurs operatora podnośnikow koszowych Kurs operatora HDS
600 PLN