Kurs operatora żurawi samojezdnych.

Kurs operatora żurawi samojezdnych.

Szkolenie operatorów żurawi samojezdnych prowadzone przez naszą Akademię Operatora jest prowadzone przez kadrę doświadczonych wykładowców i instruktorów posiadających dużą wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnim doświadczeniem praktycznym. Szkolenia realizujemy w sposób rzeczowy zwracając uwagę na najważniejsze aspekty z zakresu budowy urządzeń i bezpiecznej obsługi urządzeń transportu bliskiego.

 

Szkolenie:

Kurs dla operatorów żurawi samojezdnych składa się:

15h zajęć teoretycznych,

10h zajęć praktycznych.

 

 

Wymaganie wstępne:

Szkolenie dla operatorów żurawi samojezdnych może rozpocząć każda osoba, która:

- ukończyła 18 rok życia,

- posiada orzeczenie lekarskie do obsługi urządzeń transportu bliskiego.

 

Terminy szkoleń:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzimy w cyklu tygodniowym lub weekendowy. W każdym miesiącu rozpoczynamy minimum dwie grupy szkoleniowe w zakresie wszystkich rodzaów urządzeń transportu bliskiego.

Jeżeli terminy podane na naszej stronie internetowej nie odpowiadają Państwa oczekiwaniom, informujemy, że dla grup powyżej 4 osób możemy zorganizować szkolenie w indywidualnym terminie zaproponowanym przez Państwa.

 

 

Miejsce szkolenia:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzimy w naszych palcówkach szkoleniowych na terenie Wrocławia, Łodzi, Opola, Radomia lub w każdym innym mieście wskazanym przez Państwa.

Informujemy, że istnieje możliwość realizacji szkoleń z zakresu urządzeń transportu bliskiego w Państwa siedzibie.

 

 

Egzamin 

Po zakończeniu szkolenia kandydaci na operatorów zdają egzamin przed komisja powołaną przez dyrektora Urzędu Dozoru Technicznego.

Termin egzaminu zostanie ustalony zawsze w trakcie szkolenia.

Wszystkie formalności związane z ustaleniem terminu egzaminu – załatwimy za Ciebie!

Koszt egzaminu wynosi 152zł i obejmuje również wydanie legitymacji operatora.

 

Uwaga! Tylko uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego uprawniają do obsługi:

- wózków widłowych,

- żurawi samojezdnych,

podnośników koszowych i innych urządzeń transportu bliskiego.

Prosimy szczególną uwagą zwrócić na zielone świadectwa, które nie mają żadnej wartości i umocowania prawnego.

 

Wydaj pieniądze właściwie! Tak ciężko się je zarabia! Nie daj się oszukać!

 

 

Uprawnienia: 

Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpiecznej obsługi żurawi samojezdnych.

Takie zaświadczenie nie daje Państwu możliwości pracy na stanowisku operatora żurawi samojezdnych, umożliwia jedynie przystąpienie do egzaminu państwowego przeprowadzanego przez UDT.

Po zdanym egzaminie państwowym uczestnicy szkolenia/egzaminu otrzymają plakietki operatora wydane przez Urząd Dozoru Technicznego!

Czas oczekiwania na plakietkę wynosi około 2-3 tygodni.

 

 

Zapraszamy do Akademii Operatora!

 

Cena: 1150 PLN

Kurs operatora dźwigu

Zapisz się!

Kontakt: 502 025 383

Inne szkolenia i kursy

Wibromłoty - maszyny do pogrążania i wyrywnia Kurs operatora dźwigu
1750 PLN
Kurs operatora rozściełacza Kurs operatora dźwigu
1650 PLN
Podajniki betonu Kurs operatora dźwigu
800 PLN
Samojezdne malowarki na jezdni Kurs operatora dźwigu
700 PLN